Lượng nước rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giảm khoảng 36.500m3

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố về xử lý khắc phục các tồn tại, hạn chế, bảo đảm công tác vận hành an toàn Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (Khu xử lý), tuần từ 18-11 đến 25-11-2020. Theo đó, đến nay công tác quản lý, điều hành và vận hành Khu xử lý đã dần đi vào ổn định, kiểm soát được nguy cơ sự cố môi trường; giảm lượng nước rác tồn đọng.

Cụ thể, trong tuần từ 18-11 đến 25-11, công tác xử lý, khắc phục mùi hôi gây ô nhiễm môi trường tại các ô chứa nước rỉ rác và tình trạng nước rỉ rác từ các xe vận chuyển rác tiếp tục được các đơn vị duy trì thực hiện. Đến nay, cơ bản đã hạn chế mùi và kiểm soát ruồi tại các ô chôn lấp, ô chứa nước rác trong khu vực Khu xử lý.

Các trạm xử lý nước rác tiếp tục được vận hành tối đa công suất xử lý 27.000m3 nước rác. Tính từ ngày 1-10-2020, khối lượng nước rác tại các hồ chứa đã giảm khoảng 36.500m3. Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) tiếp tục duy trì hoạt động 2 điểm xả nước rác từ các xe vận chuyển trước khi lên đổ tại ô chôn lấp tại cổng số 1 và phía Tây Bắc hồ sinh học thuộc Khu xử lý.

Các sở, ngành: Xây dựng, Công an thành phố, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục duy trì các chốt kiểm tra, xử phạt đối với các xe vi phạm; hoàn thành kiểm tra tại cơ sở toàn bộ các xe vận chuyển của các doanh nghiệp vệ sinh môi trường; kiểm tra 1.008 điểm trung chuyển, tập kết rác thải sinh hoạt trên các tuyến đường phố, trong đó xác định 193 điểm có nguy cơ gây mất vệ sinh; 161 điểm có nguy cơ gây ùn tắc.

Đối với yêu cầu chấm dứt việc người dân nhặt rác, UBND, Công an huyện Sóc Sơn và các xã: Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ tiếp tục thực hiện. Sau quá trình vận động, từ ngày 18 đến 25-11-2020, số lượng người vào Khu xử lý nhặt rác chỉ còn khoảng 20-30 người/đêm. UBND huyện Sóc Sơn cũng đã ban hành văn bản về việc chấm dứt người dân vào Khu xử lý nhặt rác, trong đó lộ trình thực hiện bắt đầu từ ngày 15-12-2020.

Việc đôn đốc tiến độ đầu tư Nhà máy điện rác Sóc Sơn được UBND thành phố quan tâm, thành lập Tổ công tác liên ngành, các sở, ngành đôn đốc và hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ. Kiến nghị của người dân về chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng đang được Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, UBND huyện Sóc Sơn nỗ lực giải quyết. Sở Tài nguyên và Môi trường duy trì 15 cán bộ phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn trong công tác kiểm đếm, lên phương án đền bù, giải phóng mặt bằng vùng ảnh hưởng. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng tại các ô chôn lấp khu phía Bắc giai đoạn II Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn còn chậm.

Dạ Khánh – Báo HNM

Theo Hà Nội Mới

Ảnh: Phủ bạt và Posi-Shell nhằm ngăn mùi phát tán.

Xem bài viết gốc tại đây:

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/984891/luong-nuoc-rac-tai-khu-lien-hop-xu-ly-chat-thai-soc-son-giam-khoang-36500m3