Long An: Được phép chuyển mục đích sử dụng đất để làm khu đô thị

(Phapluatmoitruong.vn) – Chính phủ vừa chấp thuận cho UBND tỉnh Long An chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức.

Theo đó, ngày 4/4/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký văn bản số 223/TTg-NN cho phép UBND tỉnh Long An chuyển mục đích sử dụng 201 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức như ý kiến thẩm định và nội dung trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại văn bản này, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Long An chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo, tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất đảm bảo thống nhất hồ sơ và thực địa, đảm bảo chỉ tiêu đất trồng lúa được Thủ tướng Chính phủ phân bổ. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan.

Bên cạnh đó, Long An phải bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm và hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí và có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc bóc tách sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, phải thường xuyên kiểm tra, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Long An tiếp thu và thực hiện đầy đủ ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại Công văn trên, chỉ được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa khi dự án đủ điều kiện và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức thẩm định, kết quả thẩm định và nội dung kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án. Đồng thời, theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đúng quy định của pháp luật.

Được biết, Dự án Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch tại ấp 3, ấp 4 và ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Phú được chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 9360/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 và Quyết định số 4088/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh Long An. Dự án có quy mô trên 220 ha với tổng mức đầu tư trên 16.981 tỷ đồng, do liên doanh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB – Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark làm chủ đầu tư.

Phan Hải Trí Minh

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: Phối cảnh Dự án Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.