Long An: Đầu tư KCN Phúc Long mở rộng

(Phapluatmoitruong.vn) – Ngày 6/6, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 482/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phúc Long mở rộng hơn 5.600 tỷ ti tnh Long An.

Theo đó, Phó Thủ tướng chấp thuận đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phúc Long do Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Phúc Long làm chủ đầu tư. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức và xã Long Định, Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Thời gian hoạt động của dự án kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đến hết ngày 29/12/2059.

Được biết, KCN này có quy mô sử dụng đất là 328,8197 ha. Tổng vốn đầu tư 5.642,77 tỷ đồng.

Trong đó, UBND tỉnh Long An chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo; cập nhật quy mô diện tích KCN Phúc Long mở rộng vào kế hoạch sử dụng đất tỉnh Long An 05 năm 2021-2025 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

UBND tỉnh cũng có trách nhiệm tổ chức xây dựng và thực hiện phương án thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cho thuê đất để thực hiện dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô diện tích, địa điểm và tiến độ thực hiện dự án; đảm bảo tuân thủ chỉ tiêu đất trồng lúa đến năm 2025 và đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Long An.

Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Phúc Long chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ dự án và văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền; sử dụng vốn góp chủ sở hữu theo đúng cam kết để thực hiện dự án và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan; đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP khi thực hiện hoạt động kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Đồng thời, dự án chỉ được thực hiện sau khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, bao gồm được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa và có trách nhiệm nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định tại khoản 3 Điều 134 Luật Đất đai và Điều 45 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Phan Hải – Trường Việt

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

 Ảnh: Long An đầu tư Khu công nghiệp Phúc Long mở rộng (hình minh họa: BIC).