Long An: Công ty Japfa Comfeed Việt Nam xả nước thải vượt quy chuẩn

(Phapluatmoitruong.vn) – Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam – Chi nhánh Long An, xả nước thải ra môi trường gấp nhiều lần so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Long An vừa công bố kết luận thanh tra số 85/QĐ-TTr ngày 10/07/2023 về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam – Chi nhánh Long An, do có nhiều vi phạm trong lĩnh vực môi trường.

Cụ thể, theo chỉ đạo của Giám đốc Sở TN&MT  tỉnh Long An và theo đề nghị của UBND xã Nhựt Chánh về việc kiểm tra xử lý Công ty Japfa Comfeed Việt Nam hoạt động gây ô nhiễm môi trường, ngày 11/7/2023, đoàn Thanh tra đã tiến hành lấy nước đi phân tích, kết quả.

Tại phiếu kết quả thử nghiệm số 0698/2023/KS của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường với mã số mẫu: 23072368 đối với 1 mẫu nước sau hệ thống xử lý nước thải (trên đường ống nhựa HDPE đường kính 34mm) Công ty Japfa Comfeed Việt Nam – Chi nhánh Long An trước khi xả vào kênh nội đồng là rạch Ông Hưu có 2 thông số: Tổng nitơ vượt 1,53 lần, tổng phốt pho (tính theo P) vượt 1,16 lần so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, giá trị Cmax cột A (Kq=0,9;K=1,2); lưu lượng nước thải 9m3/ngày đêm (24 giờ).

Cũng theo kết luận thanh tra, Công ty Japfa Comfeed Việt Nam đã thực hiện không đúng quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 72 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, vi phạm quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 18 của Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Long An yêu cầu Công ty Japfa Comfeed Việt Nam phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Cụ thể, yêu cầu Công ty ngưng ngay việc xả nước thải vượt quy chuẩn quy định ra kênh nội đồng là rạch Ông Hưu; Tiến hành rà soát, cải tạo lại hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo thu gom triệt để nước thải phát sinh, xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi xả ra kênh nội đồng là rạch Ông Hưu; Tuyệt đối không được xả nước thải chưa qua xử lý hoặc nước thải xử lý chưa đạt quy chuẩn quy định ra môi trường dưới bất kỳ hình thức nào; Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung yêu cầu về bảo vệ môi trường nêu trong Giấy phép môi trường số 1725/GPMT-STNMT ngày 20/3/2023 của Sở TN&MT.

Kết luận thanh tra số 85/QĐ-TTr ngày 10/07/2023.

Đồng thời, Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Long An cũng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với hành vi vi phạm như sau: Xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 đến dưới 3 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 5m3/ngày (24 giờ) đến dưới 10m3/ngày (24 giờ) theo kết quả phân tích nêu trên đối với Công ty Japfa Comfeed Việt Nam.

Bên cạnh đó, giao Phòng TN&MT huyện Bến Lức thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường của Công ty Japfa Comfeed Việt Nam.

Được biết, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam – Chi nhánh Long An có địa chỉ ấp 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản với công suất 636.480 tấn sản phẩm/năm (trong đó, công suất sản xuất thức ăn chăn nuôi là 561.600 tấn sản phẩm/năm; công suất sản xuất thức ăn thuỷ sản là 74.880 tấn sản phẩm/năm).

Phan Hải – Bình An

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: Công ty Japfa Comfeed Việt Nam – Chi nhánh Long An.