Lệ phí cấp giấy phép xây dựng của một số tỉnh thành ra sao?

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng là khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, vì vậy sẽ có sự khác nhau giữa các tỉnh thành.

Nhà ở riêng lẻ là công trình được xây dựng trong khuôn viên đất ở thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật (theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 05/2015/TT-BXD). Đây là loại nhà ở chủ yếu do hộ gia đình, cá nhân xây dựng trên đất của mình, hay còn gọi là nhà ở gắn liền với đất (để phân biệt với chung cư).

Khi nào xây dựng phải xin giấy phép?

Khoản 1 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 quy định:

“Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này”.

Theo khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014, công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm nhiều loại, trong đó có nhà ở riêng lẻ tại nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa.

Như vậy, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị và nhà ở riêng lẻ tại nông thôn nhưng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa thì phải có giấy phép xây dựng.

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng của từng tỉnh thành

Theo khoản 6 Điều 3 Thông tư 250/2016/TT-BTC (từ ngày 13/01/2020, Thông tư 85/2019/TT-BTC sẽ thay thế Thông tư 250/2016/TT-BTC), lệ phí cấp giấy phép xây dựng là khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Do đó, lệ phí cấp giấy phép xây dựng mỗi tỉnh thành có thể có mức thu khác nhau.

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Thành phố Hà Nội:

Căn cứ theo Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND:

tm-img-alt

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tỉnh Bắc Ninh

Căn cứ: Nghị quyết 59/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017

tm-img-alt

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tỉnh Hà Nam

Căn cứ: Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

tm-img-alt

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng Thành phố Hải Phòng

Căn cứ: Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018

tm-img-alt

Lệ phí xin giấy phép xây dựng tỉnh Tuyên Quang

Căn cứ theo Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND:

tm-img-alt

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tỉnh Thanh Hoá

Căn cứ Nghị quyết 27/2016/NQ-HĐND:

tm-img-alt

Minh Anh

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here