Lâm Đồng: Xử lý công trình vi phạm tại dự án BĐS trái phép Sun Valley

Vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản chỉ đạo về việc khẩn trương xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Bảo Lâm, trong đó có điểm kinh doanh dịch vụ giải trí không phép tại ‘Dự án’ bất động sản trái phép Sun Valley.

Vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Văn bản số 5548/UBND-XD về việc khẩn trương xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Bảo Lâm.

Văn bản chỉ đọa được đưa ra sau khi UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét Văn bản số 1584/SXD-TTr ngày 04/7/2024 của Sở Xây dựng về việc xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Bảo Lâm.

Tiếp theo chỉ đạo trước đó của UBND tỉnh Lâm Đồng tại Văn bản số 4571/UBND-XD ngày 06/6/2024 về việc khẩn trương xử lý dứt điểm việc xây dựng các công trình tại thôn 10A, xã Lộc Thành và số 4758/UBND-XD ngày 12/6/2024 về việc xử lý việc mở điểm kinh doanh dịch vụ giải trí không phép tại “Dự án” bất động sản trái phép (Dự án Sun Valley) thuộc xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND huyện Bảo Lâm khẩn trương, nghiêm túc xử lý dứt điểm các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Bảo Lâm đảm bảo theo đúng các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản trên.

Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh Lâm Đồng về các phát sinh liên quan đến sai phạm, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) trước ngày 15/7/2024.

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở Xây dựng tiếp tục kiểm tra, giám sát và đôn đốc UBND huyện Bảo Lâm thực hiện nội dung nêu trên.

Trường hợp UBND huyện Bảo Lâm không tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ thì đề xuất xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 19/7/2024.

Liên quan đến điểm kinh doanh dịch vụ giải trí không phép tại dự án bất động sản trái phép Sun Valley tại xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, theo ghi nhận của Phóng viên Tạp chí Kinh tế Môi trường vào tháng 5/2024, điểm vui chơi này vẫn mở cửa đón khách và có hoạt động san gạt, vận chuyển đất của nhiều phương tiện, máy móc.

T.T – Tạp chí KTMT

Theo Kinh tế Môi trường

Ảnh: Điểm kinh doanh dịch vụ giải trí không phép tại “Dự án” bất động sản trái phép (Dự án Sun Valley) thuộc xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://kinhtemoitruong.vn/ubnd-tinh-lam-dong-chi-dao-xu-ly-diem-giai-tri-khong-phep-tai-du-an-bds-trai-phep-sun-valley-90100.html