Lâm Đồng thanh tra toàn diện dự án của DN thuộc Bộ Quốc phòng

UBND Lâm Đồng vừa chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thanh tra toàn diện dự án Khu dân cư kế cận Khu công nghiệp Lộc Sơn của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phát triển Đông Đô 1 – Bộ Quốc phòng.

Trước đây, dự án Khu dân cư kế cận khu công nghiệp Lộc Sơn được UBND tỉnh giao cho Công ty CP Tấn Phúc Thịnh làm chủ đầu tư. Tháng 7/2009, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản thu hồi dự án, với lý do: chủ đầu tư không có thiện chí trong việc tổ chức triển khai thực hiện.

Sau khi dự án thu hồi, có 02 nhà đầu tư đăng ký đầu tư Dự án là Công ty Cổ phần Vốn Thái Thịnh và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phát triển Đông Đô 1 – BQP.

Thực hiện văn bản ngày 07/9/2009 của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản ngày 22/9/2009 đánh giá Công ty CP Vốn Thái Thịnh đang đầu tư trên địa bàn tỉnh 05 dự án, nhìn chung các dự án đầu tư đều chậm, không đúng tiến độ. Do đó, Sở đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho phép Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phát triển Đông Đô 1 – BQP được làm chủ đầu tư dự án.

Ngày 14/4/2010, UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp này để thực hiện dự án Khu.

Theo văn bản ngày 30/11/2022 của UBND thành phố Bảo Lộc, hiện có 61/68 hộ gia đình đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư với diện tích 18,72ha; còn lại 07 hộ gia đình với diện tích 0,73ha chưa nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng. Diện tích đã nhận bàn giao 15,888ha, diện tích đất chưa nhận bàn giao 8.114m2 liên quan đến 04 hộ gia đình.

Chủ đầu tư đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật dự án đạt 95% khối lượng công trình. Hiện tại, chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính với địa phương là: 34,175 tỷ đồng (đã hoàn thành 100%).

Tổng số sản phẩm trên dự án là 618 lô, trong đó 148 lô tái định cư (theo quy định nhà đầu tư phải để lại cho địa phương 15% quỹ đất), 121 căn nhà đầu tư phải xây thô (đã xây dựng 10 căn) và 02 căn đang hoàn thành, đất nền công ty đã chuyển nhượng 313 lô đất.

Tuy nhiên, các nội dung báo cáo của chủ đầu tư chưa trùng khớp với các nội dung Dự án đã được phê duyệt. Cụ thể, theo báo cáo của doanh nghiệp này số lô đất phải xây nhà thô là 121 lô. Nhưng theo kiểm đếm trên bản đồ quy hoạch chi tiết, các lô đất phải xây nhà thô là 126 lô.

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng không có báo cáo về tình hình thực hiện các hạng mục công trình thuộc khu đất công cộng 14.026m2 (công trình dịch vụ 8.925m2 và nhà trẻ – mẫu giáo 5.101m2); không báo cáo về việc nghiệm thu công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung bàn giao cho địa phương quản lý.

Theo Giấy chứng nhận đầu tư do UBND tỉnh cấp lần đầu ngày 14/4/2010 tiến độ thực hiện dự án khoảng đến hết quý III năm 2016, chứng nhận thay đổi lần thứ 2 tiến độ thực hiện Dự án được gia hạn đến hết tháng 10/2018.

Hiện nay, chủ đầu tư chưa triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành dự án theo tiến độ đã được phê duyệt gồm: chưa triển khai đầu tư xây dựng các công trình dịch vụ, công trình nhà trẻ – mẫu giáo và thực hiện xây thô đối với các căn nhà xây thô (khoảng 114/126 căn nhà) và một phần nhỏ diện tích dự án chưa hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tính đến nay, tiến độ thực hiện dự án chậm 52 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đã được gia hạn.

Ngày 21/12/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư cung cấp bổ sung các tài liệu chứng minh năng lực tài chính như quy định. Tuy nhiên đến nay, nhà đầu tư này vẫn chưa có văn bản báo cáo và cung cấp các hồ sơ, tài liệu về năng lực tài chính. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa có đủ cơ sở đánh giá về năng lực, quyết tâm thực hiện Dự án của nhà đầu tư.

Minh Quang – Báo TT&CS

Theo Tri thức & Cuộc sống

Ảnh: Dự án Khu dân cư kế cận Khu công nghiệp Lộc Sơn nằm trên địa bàn TP Bảo Lộc – Ảnh minh họa, nguồn: congluan.vn

Xem bài viết gốc tại đây:

https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/lam-dong-thanh-tra-toan-dien-du-an-cua-dn-thuoc-bo-quoc-phong-1834870.html