Lâm Đồng giải tỏa hơn 97ha nhà kính, nhà lưới xây dựng trái phép

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, đến ngày 31/1/2023, 6 đơn vị cấp huyện có nhà kính, nhà lưới trên địa bàn toàn tỉnh đã giải tỏa được hơn 97ha nhà kính, nhà lưới xây dựng trên đất quy hoạch lâm nghiệp.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, đến ngày 31/1/2023, 6 đơn vị cấp huyện có nhà kính, nhà lưới trên địa bàn toàn tỉnh đã giải tỏa được hơn 97ha nhà kính, nhà lưới xây dựng trên đất quy hoạch lâm nghiệp, đạt tỷ lệ 82,69%.

Hiện UBND tỉnh đang đôn đốc những địa phương có tiến độ thực hiện chậm khẩn trương triển khai, đồng thời có văn bản cam kết về thời gian thực hiện.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có tổng diện tích nhà kính, nhà lưới trên đất quy hoạch lâm nghiệp cần giải tỏa, tháo dỡ sau rà soát là 118,244 ha; trong đó, đơn vị có diện tích lớn nhất là thành phố Đà Lạt với 73,9806 ha (chiếm 34,25%); huyện Lạc Dương có 24,41 ha (chiếm 11,30%); huyện Đơn Dương 14,74 ha (chiếm 6,82%).

Các địa phương còn lại có tỷ lệ rất nhỏ, chỉ từ 0,35-1,65% diện tích nhà kính, nhà lưới trên đất quy hoạch lâm nghiệp toàn tỉnh là huyện Đức Trọng 3,56 ha, huyện Di Linh 0,88 ha và huyện Đam Rông 0,67 ha.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc giải tỏa diện tích nhà kính, nhà lưới quy hoạch trên đất lâm nghiệp, cho đến thời điểm này, các địa phương trong tỉnh đã vận động tự tháo dỡ và cưỡng chế tháo dỡ được 97,77/118,244 ha, đạt 82,69% tổng diện tích phải giải tỏa, tháo dỡ; trong đó, có 4 địa phương đã hoàn thành việc giải tỏa là thành phố Đà Lạt và các huyện Đơn Dương, Di Linh và Đam Rông.

2 huyện còn lại chưa hoàn thành là Lạc Dương mới tháo dỡ được 4,66ha, đạt tỷ lệ cần giải tỏa 19%; huyện Đức Trọng tháo dỡ 2,83ha, đạt tỷ lệ gần 80%.

Trước tiến độ thực hiện trên, ngày 1/2/2023, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản số 647/UBND- LN, chỉ đạo UBND huyện Lạc Dương cam kết thời gian hoàn thành việc giải tỏa diện tích nhà kính, nhà lưới trên diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp. Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương có văn bản cam kết thời gian hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/2/2023.

Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tình trạng xây dựng công trình, làm nhà lưới, nhà kính trên đất quy hoạch rừng (đất lâm nghiệp) diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến quản lý đất lâm nghiệp, quản lý và phát triển rừng, ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường chung của địa phương.

Trước tình trạng trên, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh đã có chủ trương chỉ đạo và ra nhiều văn bản triển khai thực hiện tháo dỡ, giải tỏa số diện tích nhà kính, nhà lưới này. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã đề xuất kế hoạch dài hơi nhằm di dời, hạn chế nhà kính ở nội ô Đà Lạt và vùng lân cận.

Theo kế hoạch, tỉnh Lâm Đồng sẽ rà soát, giải tỏa 100% nhà kính xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp, hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, khu vực di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi và nguồn nước, khu vực công trình an ninh, quốc phòng…

Mục tiêu đến năm 2025, giảm 20% diện tích nhà kính sản xuất nông nghiệp tại các vùng nội ô, nội thị trên địa bàn thành phố Đà Lạt và các huyện lân cận so với thực trạng của năm 2022. Đến năm 2030, giảm dần và tiến tới không còn diện tích nhà kính tại khu vực nội ô, nội thị, khu dân cư trên địa bàn thành phố Đà Lạt so với hiện trạng năm 2022.

Dự kiến, tổng kinh phí thực hiện kế hoạch này là hơn 178 tỷ đồng, gồm kinh phí từ ngân sách nhà nước hơn 3,5 tỷ đồng và kinh phí của tổ chức, cá nhân hơn 172,6 tỷ đồng…

Chu Quốc Hùng/TTXVN

Theo Bnews

Ảnh: Tháo dỡ và trồng rừng thay thế vào diện tích nhà kính xây dựng trái phép tại Phường 4, thành phố Đà Lạt. Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN

Xem bài viết gốc tại đây:

https://bnews.vn/lam-dong-giai-toa-hon-97ha-nha-kinh-nha-luoi-xay-dung-trai-phep/279539.html