Lâm Đồng: Công ty CTN&XD Bảo Lộc chưa nộp phạt lại xin cấp phép mới!

(Phapluatmoitruong.vn)Từng bị xử phạt vi phạm hành chính về khai thác, sử dụng nước dưới đất nhưng Công ty CP Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc không khắc phục hậu quả, lại xin cấp phép khai thác mới.

Cụ thể, ngày 3/11/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính số 2680/QĐ-XPVPHC đối với Công ty CP Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc (CTN&XD Bảo Lộc). Lý do xử phạt, DN này đã khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất cho hoạt động kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng 5.000 m3 – 6.322m3/ngày đêm, vi phạm quy định tại điểm a, khoản 13, Điều 9 và Điều 5, Nghị định 36/2020/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, áp dụng đối với trường hợp khai thác với lưu lượng từ 5.000 m3 đến dưới 12.000 m3/ngày đêm. Mức xử phạt vi phạm hành chính là 430 triệu đồng.

Quyết định cũng ghi rõ, biện pháp khắc phục hậu quả là buộc Công ty CTN&XD Bảo Lộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm; quy định tại điểm a, Khoản 16, Điều 19 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT trong thời hạn 10 ngày (kể từ ngày nhận được Quyết định) xác định số lợi bất hợp pháp do có hành vi khai thác, sử dụng nước dưới đất không có Giấy phép trong thời gian vi phạm (từ tháng 01/2019 đến tháng 10/2021) của công ty này để xử lý truy thu.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ khi có quyết định xử phạt đến nay, Công ty CTN&XD Bảo Lộc chưa thực hiện đầy đủ các nội dung tại quyết định trên. Đáng chú ý, mới đây, DN này có động thái tiếp tục đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 2 giếng khoan số 17 và số 19. Ngay sau đó, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản phản hồi chưa xem xét cấp giấy phép khai thác theo đề nghị của Công ty.

Theo Sở TN&MT tỉnh, dự kiến ngày 5/9/2023, Sở sẽ cùng với lãnh đạo cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính Lâm Đồng, Phòng Quản lý Khoáng sản và Tài nguyên nước họp bàn xác định số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính của Công ty CTN&XD Bảo Lộc. Từ đó, Sở sẽ tham mưu cho UBND tỉnh các bước xử lý tiếp theo đối với DN này.

Đỗ Thuận

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: Trạm bơm số 3 của Công ty CP CTN&XD Bảo Lộc (Ảnh Internet).