Lâm Đồng: Chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng và đô thị

(Phapluatmoitruong.vn) – UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu TP. Đà Lạt và TP. Bảo Lộc chấn chỉnh tình trạng vi phạm quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn.

Cụ thể, theo UBND tỉnh Lâm Đồng, qua kiểm tra hiện vẫn còn một số địa phương chưa thực sự quan tâm và chưa thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị, để xảy ra các vi phạm trên địa bàn quản lý. Để công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng thực sự có hiệu quả, xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức, cá nhân liên quan theo chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, TP. Đà Lạt và Bảo Lộc tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, liên tục hiệu quả các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị.

Tổ chức tuyên truyền và vận động người dân, đặc biệt là cán bộ, đảng viên, công chức gương mẫu tự giác chấp hành việc tháo dỡ và khắc phục các vi phạm đối với các công trình, hạng mục công trình xây dựng trái phép, sai phép, cơi nới lấn chiếm lòng, lề đường, lộ giới; trường hợp không tự giác thực hiện thì lập hồ sơ xử lý, tổ chức cưỡng chế tháo dỡ theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đợt ra quân cao điểm để lập lại trật tự tại các khu vực đô thị, khu dân cư nông thôn, tại các hệ thống đường bộ (bao gồm các trục đường chính, đường hẻm và giao thông nông thôn), giải tỏa hoặc cưỡng chế giải tỏa, cắm lại mốc lộ giới, khoảng lùi xây dựng theo quy định và tiếp tục duy trì thường xuyên để ngăn chặn vi phạm tái diễn, kiên quyết xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để dựng lều bạt, mái che, xây dựng ki ốt, làm địa điểm kinh doanh, buôn bán, họp chợ, đậu đỗ xe, tập kết hàng hóa, quảng cáo, để rác thải, rao vặt, góp phần duy trì mỹ quan đô thị và đảm bảo an toàn giao thông.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Nghiêm túc chấn chỉnh, xử lý các trường hợp có dấu hiệu buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn nhằm đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ để đánh giá thi đua, khen thưởng cuối năm.

Thành lập Đoàn kiểm tra cấp huyện để tổ chức kiểm tra, xử lý toàn diện các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý; xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải thường xuyên phối hợp với UBND các huyện, TP. Đà Lạt và Bảo Lộc kiểm tra, xử lý vi phạm, kiên quyết giải tỏa các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến, đảm bảo đường thông, hè thoáng, mỹ quan đô thị; duy trì xử lý vi phạm, không để tình trạng tái lấn chiếm.

Đỗ Thuận – Đình Tuyến

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: Việc buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương về trật tự xây dựng đã để lại những hệ lụy nghiêm trọng.