Kim Thành (Hải Dương): Công ty Thế Anh “bỗng dưng” mất đất.

Từ năm 2008 đến nay, Công ty TNHH sản xuất & kinh doanh thương mại Thế Anh (trụ sở tại 103 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) liên tiếp có đơn gửi các cơ quan chức năng huyện Kim Thành và tỉnh Hải Dương, về việc: bị hộ gia đình ông Đặng Đức Chúc (thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, Hải Dương) ngang nhiên lấn chiếm diện tích 12.404m2 đất làm bãi chứa than, vật liệu trái phép. Sự việc kéo dài không được giải quyết triệt để, khiến Dự án của Công ty bị đình trệ, gây hậu quả tổn thất nặng nề về kinh tế.

1 51
Đơn đề nghị gửi cơ quan báo chí của Công ty TNHH sản xuất & kinh doanh thương mại Thế Anh
2 31

Không giấu được những bức xúc phải chịu đựng hàng chục năm qua, do bị ông Đặng Đức Chúc chiếm dụng diện tích 12.404m2 đất đã được UBND tỉnh Hải Dương giao để thực hiện Dự án: Sửa  chữa, đóng mới phương tiện thủy và kinh doanh cầu cảng trên địa bàn thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành – ông Phạm Văn Thanh, Nguyên Giám đốc Công ty TNHH sản xuất & kinh doanh thương mại Thế Anh (gọi tắt là Công ty Thế Anh), phản ánh: “Do theo đuổi Dự án nhiều năm không thể thực hiện được, quá mệt mỏi không đủ sức lực và nguồn tài chính, nên nay tôi đã bàn giao cho người nhà là Nguyễn Đàn Hải thay tôi điều hành công việc. Có thể khẳng định, Dự án của Công ty TNHH sản xuất & kinh doanh thương mại Thế Anh thực hiện đúng các bước trình tự, thủ tục pháp lý.”

Ngày 25/2/2008, Công ty Thế Anh có Tờ trình số 03/TTr –XP gửi các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xin phép được lập bến bãi tạm thời trên diện tích đất bãi thuê của UBND thị trấn Phú Thái và xã Kim Lương (tương ứng với vị trí đê từ K16 + 375 đến K16 + 450 và từ K16 + 527 đến K16 + 872). Tờ trình của Công ty Thế Anh đã được UBND thị trấn Phú Thái, UBND xã Kim Lương, Hạt Quản lý đê Kim Thành và UBND huyện Kim Thành xác nhận. Sau khi xem xét Tờ trình, hồ sơ, kiểm tra thực địa khu đất của Công ty TNHH sản xuất & kinh doanh thương mại Thế Anh, đảm bảo đúng Luật đê điều, ngày 13/3/2008, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hải Dương nhất trí và có Tờ trình số 67/TTr/QLĐĐ&PCLB gửi UBND tỉnh Hải Dương. Trong đó, Công ty Thế Anh được phép mở bến tập kết và kinh doanh vật liệu không vi phạm Luật đê điều. Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hải Dương, giao cho Hạt quản lý đê huyện Kim Thành giám sát thực hiện của Công ty Thế Anh theo đúng quy định của Giấy phép, Luật đê điều, Pháp lệnh phòng chống lụt bão.

Chính vì vậy, ngày 21/3/2008, UBND tỉnh Hải Dương đã có Quyết định số 953/QĐ – UBND cho phép Công ty Thế Anh mở bến tập kết và kinh doanh vật liệu tạm thời phía bờ hữu sông Kinh Môn, gồm 2 bãi: Bãi 1 – trên bãi sông phía bờ hữu sông Kinh Môn, cách chân đê hiện tại 30m, cách vở sông hiện tại 20m, phía thượng lưu giáp với phần đất của cơ sở đóng tàu hộ gia đình ông Đặng Đức Chúc đang thuê, phía hạ lưu giáp với phần đất của Hợp tác xã Hồng Hải thuộc địa phận thị trấn Phú Thái. Bãi 2 – trên bãi sông phía bờ hữu sông Kinh Môn, cách chân đê hiện tại 30m, cách vở sông hiện tại 20m, phía thượng lưu các bờ kênh dẫn nước của cống Lương Xá 5m, dài theo đê 200m, tương ứng từ K16 + 579 đến K16 + 779 đê hữu Kinh Môn. Thời gian sử dụng bến bãi từ ngày ký đến 31/12/2012 (trừ thời gian mùa lũ từ ngày 15/5 đến ngày 15/10 hàng năm). Như vậy, Công ty Thế Anh sử dụng diện tích đất bãi ngoài đê để kinh doanh than, phù hợp quy hoạch sử dụng đất, được cơ quan quản lý đê chấp thuận.

Cũng trong năm 2008, Công ty Thế Anh đã lập Tờ trình xin Sở Kế hoạch & Đầu tư Hải Dương, Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy và kinh doanh cầu cảng trên diện tích đất Công ty Thế Anh hợp đồng thuê của UBND thị trấn Phú Thái và xã Kim Lương.

Ngày 2/5/2008, Sở Kế hoạch & Đầu tư đã tổ chức chủ trì Hội nghị để thống nhất một số nội dung Dự án của Công ty Thế Anh, có sự tham dự của cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương và chủ đầu tư. Sau khi, Công ty TNHH Thế Anh hoàn thiện các yêu cầu theo ý kiến kết luận của Chủ tọa Hội nghị, ngày 9/6/2008, Sở Kế hoạch & Đầu tư Hải Dương đã báo cáo Dự án của Công ty trước cuộc họp UBND tỉnh và được Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận, thể hiện tại Thông báo số 89/TB – VP ngày 11/6/2008 của Văn phòng UBND tỉnh.

Ngày 20/6/2008, UBND tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 04121000106 cho Công ty Thế Anh. Theo đó, diện tích đất (dự kiến) thực hiện dự án là 20.907m2 (tại vị trí, diện tích Công ty đã hợp đồng thuê của UBND thị trấn Phú Thái và xã Kim Lương) gồm 2 bãi: Bãi 1 thuộc thị trấn Phú Thái diện tích 17.214m2, bãi 2 thuộc xã Kim Lương diện tích 3.693m2(dự án tổng vốn đầu tư trên 83 tỷ đồng, thời hạn thực hiện 50 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư).

Ngày 10/12/2008, Công ty Thế Anh có Đơn xin thuê đất kèm theo tài liệu liên quan, hồ sơ Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư gửi Sở Tài nguyên & Môi trường Hải Dương. Ngày 15/12/2008, Sở Tài nguyên & Môi trường Hải Dương có Tờ trình số 727/TTr – STNMT gửi UBND tỉnh Hải Dương về việc đề nghị thu hồi đất và cho Công ty TNHH sản xuất & kinh doanh thương mại Thế Anh thuê đất. Ngày 16/12/2008, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 4778/QĐ – UBND cho Công ty TNHH sản xuất & kinh doanh thương mại Thế Anh thuê 16.185m2 đất (tại thị trấn Phú Thái là 12,404m2, xã Kim Lương 3.781m2) tạm giao cho Công ty Thế Anh quản lý theo quy định 2.043m2 đất thuộc hành lang đê và hành lang sông Kinh Môn, thời hạn cho thuê đất 50 năm.

Đối với diện tích đất tại xã Kim Lương, Công ty Thế Anh được bàn giao đất ngày 27/5/2009 và ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên & Môi trường ngày 29/6/2009. Còn lại, diện tích đất tại thị trấn Phú Thái, Sở Tài nguyên & Môi trường Hải Dương, phối hợp UBND huyện Kim Thành,  2 lần tổ chức bàn giao đất cho Công ty thì đều thực hiện được.

Lần 1, ngày 30/6/2009 không thành do bộ phận người dân tụ tập trước cổng UBND huyện khiếu nại việc cho Công ty Thế Anh thuê đất. Lần 2 vào ngày 10/7/2009, tại Biên bản bàn giao đất, các thành phần bàn giao và 2 Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thái đều ký nhất trí vào Biên bản bàn giao đất, riêng Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thái, ghi ý kiến chưa nhất trí bàn giao đất vì lý do: “Ông Thanh vi phạm pháp luật”.

Sau đó năm 2010, Sở Tài nguyên & Môi trường Hải Dương đã tiến hành thanh tra, kết luận rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân để làm chậm chễ việc giao đất, ảnh hưởng đến Dự án và mất ổn định tình hình an ninh, trật tự địa bàn.

Ngày 4/10/2010, UBND tỉnh Hải Dương đã có Quyết định 2599/QĐ – UBND, yêu cầu chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng liên quan, thực hiện nghiêm túc kết luận của Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương, nhưng diện tích 12.404m2 đất tại thị trấn Phú Thái của Công ty Thế Anh vẫn không được bàn giao để thực hiện Dự án. Chính vì vậy năm 2011, gia đình ông Đặng Đức Chúc, hộ kinh doanh liền kề đã chiếm diện tích đất này, xây dựng bãi chứa, các công trình trái phép, ngang nhiên hoạt động nhưng đến nay vẫn không hề bị xử lý.

Vậy nguyên nhân do đâu, gần chục năm qua diện tích đất của Công ty TNHH sản xuất & kinh doanh thương mại Thế Anh mãi “lùng nhùng” không được bàn giao, khiến Công ty “bỗng dưng” mất đất? Hộ gia đình ông Đặng Đức Chúc mặc nhiên hoạt động trên diện tích đất trái phép không bị xử lý, trách nhiệm thuộc về thuộc về ai?

Phạm Hoàng

Theo TN&MT

Ảnh: Diện tích đất của Công ty TNHH sản xuất & kinh doanh thương mại Thế Anh bị hộ gia đình ông Đặng Đức Chúc lấn chiếm làm bãi than trái phép.

Bạn đang đọc bài viết tại www.phapluatmoitruong.vn / Mọi thông tin phản ánh xin liên hệ đường dây nóng: NB Lê Hải (ĐT: 0942.210.185) Hoặc email: baodientuphapluatmoitruong@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here