Kiến nghị ngừng cấp điện đối với công trình vi phạm an toàn PCCC

Để có cơ sở pháp lý ngừng cấp điện đối với công trình vi phạm quy định về PCCC, ngăn ngừa sự cố cháy nổ, ông Trần Đức Thanh, Trưởng phòng Kinh tế huyện Thạch Thất (Hà Nội) đề nghị bổ sung một số quy định vào dự thảo Luật Điện lực sửa đổi.

Ngày 20/11, đại biểu HĐND TP Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Thạch Thất trước kỳ họp diễn ra vào đầu tháng 12/2023 của HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại đây, cử tri Trần Đức Thanh (Trưởng phòng Kinh tế huyện Thạch Thất) nêu vấn đề chấp hành quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy (PCCC) liên quan đến sử dụng điện trên địa bàn huyện.

Cụ thể, trong thời gian vừa qua, TP Hà Nội đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác PCCC, nhất là công tác PCCC tại các loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn Thủ đô.

Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng cả về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị thành phố và các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành các quy định pháp luật về PCCC.

Thực hiện chỉ đạo của TP Hà Nội, huyện Thạch Thất đã tập trung chỉ đạo tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, trong đó tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác PCCC, nhất là công tác PCCC liên quan sử dụng điện trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND TP tại Chỉ thị số 13 ngày 24/8/2023.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, UBND huyện Thạch Thất nhận thấy cần thiết phải chỉ đạo các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh điện trên địa bàn huyện thực hiện ngừng cung cấp điện đối với các tổ chức, cá nhân có công trình vi phạm về trật tự xây dựng (TTXD), vi phạm quy định an toàn PCCC nhằm khắc phục các vi phạm và phòng ngừa các sự cố cháy, nổ đảm bảo an toàn về người và tài sản của Nhân dân.

Tuy nhiên, tại các văn bản số 4068 của Bộ Công Thương có nêu: Không thực hiện ngừng cấp điện theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Luật xây dựng. Tại văn bản số 220 của Cục điều tiết điện lực Bộ Công Thương cũng nêu việc không có quy định về ngừng cấp điện đối với các trường hợp vi phạm pháp luật PCCC.

Tại kết luận số 14/KL-BCA ngày 10/7/2020 của Bộ Công an thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC trên địa bàn TP Hà Nội cũng nêu: Việc ngừng, giảm cung cấp điện hiện nay được quy định tại Luật điện lực và các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Điện lực cũng không quy định về ngừng cung cấp điện đối với trường hợp vi phạm pháp luật về PCCC.

Công nhân ‘cắt ngọn’ tòa chung cư mini sai phép ở huyện Thạch Thất.

“Do đó, việc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh điện ngừng cấp điện đối với các tổ chức, cá nhân có công trình vi phạm về TTXD, vi phạm quy định an toàn PCCC để phòng ngừa các sự cố cháy, nổ và đảm bảo an toàn về người, tài sản của nhân dân gặp nhiều khó khăn, vướng mắc”, Trưởng phòng Kinh tế huyện Thạch Thất nói.

Để có cơ sở pháp lý yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh điện ngừng cấp điện đối với các tổ chức, cá nhân có công trình vi phạm TTXD, vi phạm quy định về PCCC trong thời gian tới nhằm chủ động phòng ngừa các sự cố cháy, nổ liên quan đến điện và đảm bảo an toàn về người, tài sản của nhân dân, cử tri đề nghị TP Hà Nội kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền bổ sung nội dung trên vào dự thảo Luật Điện lực sửa đổi, bổ sung vào các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.

Kết thúc buổi tiếp xúc, thay mặt tổ đại biểu, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Thạch Thất, đồng thời khẳng định, tổ đại biểu sẽ tổng hợp đầy đủ kiến nghị, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Theo VietnamNet

Ảnh: Nhiều chung cư mini xây dựng sai phép trên địa bàn huyện Thạch Thất. Ảnh: Quang Phong

Xem bài viết gốc tại đây:

https://vietnamnet.vn/kien-nghi-ngung-cap-dien-doi-voi-cong-trinh-vi-pham-an-toan-pccc-2218656.html