Kiến nghị kiểm tra, rà soát việc triển khai một dự án của Mường Thanh tại Cà Mau

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị tổ chức kiểm tra, rà soát lại việc triển khai thực hiện dự án của Mường Thanh tại Cà Mau.

Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp Trung tâm Thương mại, Khách sạn 5 sao Mường Thanh Cà Mau được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ có vi phạm trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, chứng chỉ quy hoạch, giao đất, xây dựng công trình.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn vừa ký ban hành kết luận thanh tra về trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng; việc chuyển đổi mục đích đất từ đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở; thanh tra các công trình, dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị tại tỉnh Cà Mau.

Kết luận thể hiện, ở việc thực hiện pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, UBND tỉnh Cà Mau, các sở, ngành và UBND cấp huyện còn thiếu sót, sai phạm chủ yếu cần phải được chấn chỉnh, khắc phục.

Theo đó, việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh và các đơn vị hành chính cấp huyện chưa kịp thời, chậm so với quy định. Điều này được xác định đã vi phạm Luật Đất đai 2003.

Ngoài ra, công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu, kỳ cuối của tỉnh Cà Mau còn chưa sát thực tế, chưa tuân thủ nguyên tắc về sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giữa các cấp.

Bên cạnh đó, một số nội dung chưa phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Cà Mau đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Kết quả thực hiện nhiều chỉ tiêu còn thấp.

Công tác thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đối với nhà đầu tư chưa chặt chẽ. Điều này dẫn đến nhiều công trình, dự án nhà đầu tư không đủ năng lực tài chính để triển khai thực hiện dự án.

Đáng chú ý hơn, về công tác quản lý đầu tư xây dựng, Thanh tra Chính phủ chỉ ra việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp Trung tâm Thương mại, Khách sạn 5 sao Mường Thanh Cà Mau, chủ đầu tư và các cơ quan chức năng có nhiều vi phạm trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, chứng chỉ quy hoạch, giao đất, xây dựng công trình,…

Riêng tại dự án này, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị tổ chức kiểm tra, rà soát lại việc triển khai thực hiện dự án. Trường hợp nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu hình sự thì chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra theo quy định.

Nguyễn Duẩn – GD&TĐ

Theo Giáo dục & Thời đại

Ảnh: Dự án Đầu tư xây dựng Tổ hợp Trung tâm Thương mại, Khách sạn 5 sao Mường Thanh Cà Mau.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://giaoducthoidai.vn/kien-nghi-kiem-tra-ra-soat-viec-trien-khai-mot-du-an-cua-muong-thanh-tai-ca-mau-post629928.html