Kiên Giang: Trên 30 tỷ đồng phát triển du lịch cộng đồng

(Phapluatmoitruong.vn) – UBND tỉnh Kiên Giang vừa phê duyệt Đề án “Phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”.

Theo đó, UBND tỉnh đánh giá du lịch cộng đồng góp phần to lớn trong phát triển kinh tế – xã hội địa phương, bảo vệ tài nguyên, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh, quốc phòng; đa dạng và bền vững các sản phẩm, mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống…

Việc phê duyệt đề án nhằm xây dựng, định hướng và đề xuất các giải pháp, tạo căn cứ pháp lý để lập kế hoạch, xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng.

Tỉnh huy động mọi nguồn lực khai thác có hiệu quả các tiềm năng và thế mạnh để phát triển du lịch cộng đồng; ưu tiên bố trí nguồn lực cho đầu tư phát triển du lịch tại các địa bàn nông thôn, hải đảo; thực hiện lồng ghép với các chương trình, dự án như chương trình nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để thúc đẩy phát triển du lịch, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có nhất 03 điểm du lịch cộng đồng được tham gia đánh giá, phân hạng về mức hài lòng của khách du lịch đạt mức đánh giá trung bình trở lên, trong đó, ít nhất 01 điểm du lịch cộng đồng đạt mức tốt; Đến năm 2030 có ít nhất 10 điểm du lịch cộng đồng tham gia đánh giá, phân hạng về mức hài lòng của khách du lịch đạt mức đánh giá trung bình trở lên, trong đó, ít nhất 03 điểm du lịch cộng đồng đạt mức tốt.

Được biết, tổng kinh phí của dự án 30.647.426.080 đồng, trong đó, ngân sách Nhà nước 17.268.226.080 đồng, còn lại 13.379.200.000 là nguồn vốn đối ứng xã hội hóa.

Trương Anh Sáng

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

nh: Du khách tham quan biển Mũi Nai, Tp. Hà Tiên.