Kiên Giang: Hơn 1 ngàn tỷ đồng đầu tư hạ tầng khu công nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang-Phạm Vũ Hồng vừa ký ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch này nhằm cụ thể hoá và tổ chức thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2015-2020, về đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng khu công nghiệp, gắn với xúc tiến kêu gọi đầu tư vào khu công nghiệp Thạnh Lộc, khu công nghiệp Thuận Yên và khu công nghiệp Xẻo Rô; huy động tối đa các nguồn vốn ngân sách, vốn các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng các khu công nghiệp; song song với việc đăng ký, triển khai các dự án tại các khu công nghiệp.

Trong giai đoạn 2016-2020, trước mắt tập trung huy động các nguồn vốn triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp Thạnh Lộc (giai đoạn 1), hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu công nghiệp Thuận Yên và chuẩn bị thủ tục đầu tư triển khai đầu tư phát triển khu công nghiệp Xẻo Rô. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu tỉnh có phát sinh thêm được nguồn thu từ đất của các dự án đăng ký đầu tư vào các khu công nghiệp, thì tỉnh sẽ ưu tiên xem xét bố trí lại nguồn vốn để tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho các khu công nghiệp. Giai đoạn 2016-2020 tổng vốn đầu tư của 02 khu công nghiệp Thạnh Lộc (giai đoạn 1) và Thuận Yên là 1.087.208 tỷ đồng.

Theo Tài nguyên & Môi trường

300x250 daisai
Bạn đang đọc bài viết tại www.phapluatmoitruong.vn / Mọi thông tin phản ánh xin liên hệ đường dây nóng: NB Lê Hải (ĐT: 0942.210.185) Hoặc email: baodientuphapluatmoitruong@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here