Kiên Giang: Đổi mới cải cách hành chính

(Phapluatmoitruong.vn) – Việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến là một khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai chính quyền số tại tỉnh Kiên Giang.

Theo ông Võ Minh Trung – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang, thời gian qua, Sở đã phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng nền tảng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.kiengiang.gov.vn. Hệ thống được triển khai đáp ứng đầy đủ các tính năng, được kết nối, tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia; số hóa hồ sơ, giấy tờ trong tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Hệ thống xác thực, định danh điện tử để chia sẻ, xác thực thông tin công dân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06 và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác của các Bộ, ngành Trung ương.

Khi tham gia Hệ thống này, cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức sẽ được xác minh và cấp một tài khoản duy nhất, sử dụng thống nhất cho việc đăng ký trực tuyến dịch vụ công đối với tất cả các dịch vụ hành chính công các cấp, qua đó có thể: Đăng ký, theo dõi hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến; kịp thời nắm bắt các thông tin thay đổi thủ tục hành chính cũng như thông tin công khai về tiến trình xử lý thủ tục hành chính; được sử dụng dữ liệu hồ sơ điện tử trên cơ sở kho dữ liệu từ các hồ sơ đã đăng ký và kết quả trực tuyến; kho dữ liệu số hóa cá nhân; kho dữ liệu từ hệ thống chứng thực pháp lý văn bản điện tử. Dữ liệu này sẽ được sử dụng lại cho các lần sử dụng dịch vụ công trực tuyến tiếp theo.

Ông Nguyễn Lưu Trung – Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, đánh giá việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến là một khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai chính quyền số. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính…, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Đặc biệt, việc kết nối thành công và chính thức đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng các hệ thống thông tin phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang, giúp thay đổi phương thức quản lý, khai thác dữ liệu công dân từ thủ công sang hiện đại; thực hiện việc quản lý dân cư thông qua mã định danh cá nhân giúp giải quyết cơ bản vấn đề định danh, xác thực điện tử cho công dân trong quá trình tiếp nhận và xử lý các dịch vụ công trực tuyến, thủ tục hành chính tại các Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp một cách thuận lợi và nhanh chóng…, góp phần đổi mới cải cách hành chính tỉnh nhà trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Được biết, năm 2022, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh trên cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh còn rất thấp, đạt 38% (mục tiêu Chính phủ 80%); tỷ lệ người dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến 16,6% (trung bình cả nước 34,8%); tỷ lệ thanh toán trực tuyến 3,3% (trung bình cả nước 34,93%).

Trương Anh Sáng

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: Ông Nguyễn Lưu Trung (thứ 3 từ phải sang) cùng đại diện UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Kiên Giang bấm nút kích hoạt Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.