Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường

Ban Quản lý tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các Doanh nghiệp đang hoạt động tại các Khu chế xuất, Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố…

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 01 tháng 8 năm 2017 Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các Doanh nghiệp đang hoạt động tại các Khu chế xuất, Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.


Hồ sơ môi trường Doanh nghiệp chuẩn bị cung cấp cho Đoàn kiểm tra

  • Hồ sơ pháp lý môi trường: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận/Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Giấy xác nhận/Thông báo chấp thuận Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Quyết định/Giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản/chi tiết; Kế hoạch bảo vệ môi trường;
  • Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; Hợp đồng và Giấy phép hành nghề của đơn vị thu gom, xử lý chất thải nguy hại (nếu có); Chứng từ chuyển giao chất thải nguy hại năm 2016 và đầu năm 2017;
  • Hợp đồng chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường;
  • Báo cáo quản lý chất thải nguy hại và Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ năm 2016, đợt 1/2017;
  • Biên bản kiểm tra môi trường gần nhất;
  • Giấy phép khai thác nước ngầm (nếu có);
  • Giấy phép xả thải vào nguồn nước (nếu có).


Đo đạc, lấy mẫu phân tích môi trường

  • Nước thải: Đoàn kiểm tra đo đạc mẫu nước thải đối với trường hợp Doanh nghiệp xả nước thải vào nguồn tiếp nhận hoặc vào đường nước mưa của Khu chế xuất, Khu công nghiệp.
  • Khí thải: Đoàn kiểm tra đo đạc mẫu khí thải đột xuất tại các nguồn phát sinh như: lò hơi, lò nhiệt, lò đốt, lò nung, các hệ thống thoát khí thải, hơi dung môi,…
  • Kinh phí đo đạc: chi từ ngân sách nhà nước cho hoạt động bảo vệ môi trường. Trong trường hợp mẫu nước thải, khí thải vượt quy chuẩn quy định, căn cứ theo điểm m, khoản 3, điều 4 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, các Doanh nghiệp phải trả kinh phí đo đạc mẫu nước thải, khí thải bị vượt quy chuẩn quy định.
Bạn đang đọc bài viết tại www.phapluatmoitruong.vn / Mọi thông tin phản ánh xin liên hệ đường dây nóng: NB Lê Hải (ĐT: 0942.210.185) Hoặc email: baodientuphapluatmoitruong@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here