Kiểm soát xe chở cát quá tải từ các mỏ cát ven sông Mã

Để kiểm soát các xe quá tải trọng chở cát lưu thông trên các tuyến đê và đường QL217. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 7490/UBND-CN về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều văn bản chỉ đạo các lực lượng chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, theo báo cáo kiểm soát tải trọng tháng 5/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số 3696/TCĐBVN-ATGT ngày 08/5/2020 nêu rõ vẫn còn tình trạng các xe chở cát quá tải từ các mỏ cát ven sông Mã, địa phận huyện Vĩnh Lộc và Yên Định lưu thông trên QL217.

Vì vậy, để xử lý nghiêm các phương tiện xe chở quá tải, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm xe quá khổ, quá tải trên các tuyến giao thông, nhất là các tuyến đường có nhiều xe quá tải lưu thông.

Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là các huyện Vĩnh Lộc, Yên Định để tăng cường kiểm soát tải trọng ngay tại chân hàng. Sử dụng có hiệu quả trạm kiểm tra tải trọng lưu động và cân sách tay. Tổng hợp các xe vi phạm kích thước thùng hàng vượt quá quy định gửi về Cục Đăng kiểm Việt Nam để xử lý theo quy định.

Cùng với đó, tăng cường quản lý, chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông nâng cao tinh thần trách nhiệm trong khi làm nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả công tác, phòng ngừa sai phạm trong khi làm nhiệm vụ. Phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí trong công tác tuyên truyền về kiểm soát tải trọng phương tiện.

Cũng tại công văn này, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện cam kết không vận chuyển quá tải của doanh nghiệp. Đặc biệt là các mỏ, điểm tập kết cát dọc theo sông Mã trên địa bàn các huyện Vĩnh Lộc, Yên Định, báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý với Chủ tịch UBND tỉnh. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải để kiểm tra các doanh nghiệp khai thác mỏ có phương tiện hoặc phương tiện vận chuyển từ mỏ lưu thông trên QL217.

Thu Thủy – Báo TNMT

Theo Tài nguyên & Môi trường

Ảnh: Vẫn còn tình trạng các xe chở cát quá tải từ các mỏ cát ven sông Mã

Xem bài viết gốc tại đây:

https://baotainguyenmoitruong.vn/kiem-soat-xe-cho-cat-qua-tai-tu-cac-mo-cat-ven-song-ma-305688.html