Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm 20 cán bộ Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 18.1.2023, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức công bố kết luận thanh tra liên quan đến 2 dự án tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh. Trong đó, 20 cán bộ của chủ đầu tư là Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh bị đề nghị xem xét kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra đối với 2 dự án bệnh viện Đa khoa, Sản Nhi

Chậm tiến độ

Theo nội dung kết luận thanh tra, Dự án Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc) gồm nhiều gói thầu, tổng kinh phí đầu tư là 722 tỷ đồng), trong đó đã giải ngân 493 tỷ đồng, còn các gói thầu hiện vẫn chưa thực hiện xong. Dự án hạng mục Trang thiết bị y tế và Hệ thống vận chuyển mẫu bệnh phẩm tự động thuộc dự án Bệnh viện Sản Nhi được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ký Quyết định 2885/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình, chuyển giao cho Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình tỉnh (dưới đây gọi tắt là Ban) làm chủ đầu tư từ ngày 9.9.2016. Cả 2 dự án này đã được tỉnh Vĩnh Phúc nhiều lần đôn đốc, nhưng nhiều hạng mục công trình vẫn chậm tiến độ, khiến 20 cán bộ của Ban đang bị đề nghị kiểm điểm xem xét trách nhiệm.

Cụ thể, đối với Dự án Dự án Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), ngay từ năm 2018, Ban đã trình hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thiếu và chậm so với chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Xây dựng. Sau đó, các công việc như báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề nghị cấp vốn thực hiện dự án trong công tác triển khai thực hiện đầu tư, thiếu trách nhiệm do nộp hồ sơ thiếu bản vẽ thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, việc giải phóng mặt bằng cổng G6 sau hơn 1 năm UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo vẫn chưa bàn giao được mốc giới, giải quyết thoát nước thải của các hộ dân tiếp giáp chậm, …, dẫn đến tình trạng dự án chậm tiến độ.

Công tác thực hiện hợp đồng, do không đảm bảo thời gian thực hiện dự án đã được tỉnh phê duyệt dự kiến thời hạn 2018-2020, nên Ban đã phải 2 lần xin điều chỉnh, nhưng cho tối đa đến hết quý III năm 2022 phải hoàn thiện và đã không thể về đích, nên Ban phải chịu trách nhiệm trong việc chậm thủ tục xin điều chỉnh một số hạng mục công trình.

Ngày 7.1.2022, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Thông báo số 04/TB-UBND yêu cầu Ban kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm tập thể cá nhân trong việc để chậm hoàn thành dự án nêu trên, báo cáo UBND tỉnh biện pháp xử lý trước ngày 11.1.2022, chậm nhất Quý I/2022 phải thực hiện xong toàn bộ dự án.

Tuy nhiên, ngay cả thời hạn báo cáo của UBND tỉnh thì Ban cũng chậm, phải đến ngày 13.1.2022 Ban mới có Báo cáo số 05/BC-BQL về kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc để chậm hoàn thành tiến độ thi công dự án Bệnh viện Sản Nhi tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tiếp đó, công tác nghiệm thu bàn giao dự án, việc cấp giấy phép môi trường của dự án kéo dài, đến nay vẫn đang triển khai thực hiện, vẫn chưa xong; việc nghiệm thu kết quả phòng cháy chữa cháy, Ban và các bên liên quan vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, chỉnh sửa, hoàn thiện… để đủ điều kiện nghiệm thu theo quy định.

Việc kiểm tra công tác nghiệm thu cũng chậm, dẫn đến tổng thời gian thực hiện dự án Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ chậm so với chủ trương là 2 năm.

Yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm

Diễn giải về nguyên nhân cả 2 dự án đều chậm tiến độ, Kết luận Thanh tra cho rằng trong đó có cả yếu tố chủ quan và khách quan. Tuy nhiên, chủ quan là do lãnh đạo và viên chức, nhân viên có liên quan trong việc thực hiện dự án của Ban không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ban đã không quyết liệt đôn đốc, xử phạt nhà thầu trong việc chậm hoàn thành tiến độ hợp đồng đã ký. Ban đã thiếu trách nhiệm trong tham mưu, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc xin ý kiến để tổ chức thực hiện dự án, dẫn đến chậm, muộn dự án, để UBND tỉnh phải có văn bản đôn đốc nhiều lần, Chánh Thanh tra tỉnh đã kiến nghị tại Kết luận số 03/KL-TTr ngày 27.5.2020.

Lý do nữa là do nhà thầu thực hiện không bảo đảm thời gian, không đáp ứng đủ nhân lực; do đơn vị tư vấn không thực hiện bảo đảm thời gian theo yêu cầu…

Cụ thể, về dự án công trình Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc, sau khi được giao là chủ đầu tư năm 2016, Ban đã chậm nhiều phần việc cần phải thực hiện. Đến ngày 14.5.2019, ông Ngô Hữu Mai được điều động và bổ nhiệm làm Giám đốc Ban. Tuy nhiên, sau đó lại không có văn bản phân công rõ ràng nhiệm vụ các thành viên Ban Quản lý dự án công trình khi nhân sự mới.

Về bổ sung và điều chỉnh một số công việc của dự án, sau hơn 17 tháng kể từ khi Tỉnh cho phép, Ban mới có Tờ trình, do đó dẫn đến dự án chậm, muộn triển khai thực hiện. Ban đã thiếu trách nhiệm trong việc đôn đốc đơn vị tư vấn về lập, thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định thiết kế bản vẽ, thi công, dự toán….Việc chậm thực hiện do Ban không hoàn thành nhiệm vụ được giao, không chủ động trong công việc, để hết thời gian thực hiện một số văn bản pháp lý, không trình điều chỉnh thời gian thực hiện dự án kịp thời theo quy định.

Về trang thiết bị, theo quyết định của UBND tỉnh, Ban phải thực hiện thủ tục rà soát danh mục dự án, thủ tục liên quan đấu thầu, thẩm định thiết kế dự toán hạng mục mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản Nhi vào cuối năm 2017 hoặc đầu năm 2018. Tuy nhiên, phải tới tháng 11.2019, Ban mới trình danh mục trang thiết bị, việc chậm gần 1 năm này ảnh hưởng chung tới tiến độ chung của dự án.

Lý giải nguyên nhân của sự chậm trễ này được cho là lãnh đạo và viên chức, nhân viên của Ban không hoàn thành nhiệm vụ được giao, hạn chế về năng lực chuyên môn, thiếu trách nhiệm dẫn tới thời gian thẩm định kéo dài, ảnh hưởng tới tiến độ chung của dự án, mặc dù đã được UBND tỉnh đôn đốc, nhắc nhở nhiều lần bằng văn bản. Bên cạnh đó, còn có các lý do chủ quan khác là do nhà thầu thực hiện không bảo đảm thời gian, không đáp ứng đủ nhân lực; do đơn vị tư vấn không thực hiện bảo đảm thời gian theo yêu cầu.

Kết luận Thanh tra cũng chỉ rõ trách nhiệm để xảy ra chậm, muộn trong việc thực hiện dự án như sau: Giai đoạn từ ngày 30.5.2018 đến ngày 13.5.2019, trách nhiệm thuộc về bộ máy lãnh đạo Ban cũ (Giám đốc đã nghỉ việc); giai đoạn từ ngày 14.5.2019 đến nay trách nhiệm thuộc về ông Ngô Hữu Mai – Giám đốc Ban đương chức và các cán bộ dưới quyền trong cơ quan.

Trên cơ sở Kết luận Thanh tra, căn cứ Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6.7.2022 của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm và Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18.9.2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, trong sự việc này, lãnh đạo và viên chức, nhân viên của Ban được giao nhiệm vụ thực hiện dự án đã thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của viên chức, để xảy ra chậm, muộn trong thực hiện dự án, vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh như sau:

Kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh là ông Ngô Hữu Mai.

Đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, điều chuyển công tác đối với lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh có liên quan để xảy ra chậm, muộn trong việc thực hiện dự án Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ – Bệnh viện Đa khoa tỉnh; hạng mục Trang thiết bị y tế và Hệ thống vận chuyển mẫu bệnh phẩm tự động thuộc dự án Bệnh viện Sản Nhi tỉnh.

Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh: Tiến hành họp, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, đề xuất xử lý kỷ luật theo quy định đối với các ông, bà có tên sau: Ông Nguyễn Quốc Hòe – Phó Giám đốc Ban, ông Trần Vũ Phương – Phó Giám đốc Ban và gần 20 cán bộ cấp dưới.

Bên cạnh đó, Ban phải khẩn trương hoàn thiện các công việc tiếp theo của dự án, đảm bảo dự án hoàn thành đúng thời hạn, không phải tiếp tục gia hạn thời gian thực hiện. Ban phải xử lý vi phạm đối với các nhà thầu vi phạm về thời gian thực hiện hợp đồng theo quy định, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung kiến nghị tại Kết luận này, báo cáo kết quả tới UBND tỉnh trước ngày 31.1.2023

Trao đổi với PV Báo Đại biểu Nhân dân, ông Ngô Hữu Mai – Giám đốc Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình tỉnh xác nhận việc 20 cán bộ bị yêu cầu kiểm điểm trên tổng số 30 người của ban. Ông Mai cho rằng trước Tết không thể kiểm điểm được. Đây là điều vô lý và ông Mai đã báo cáo, đồng thời sẽ có ý kiến khiếu nại.

Báo Đại biểu Nhân dân sẽ đồng hành cùng HĐND – UBND tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan giám sát quá trình thực hiện dự án, đảm bảo việc thực thi pháp luật được tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng quy định của pháp luật.

Từ Thức – Báo ĐBND

Theo Đại Biểu Nhân Dân

Ảnh: Công trình Bệnh viện sản nhi Vĩnh Phúc liên quan đến Kết luận Thanh tra, Ảnh: ITN

Xem bài viết gốc tại đây:

https://daibieunhandan.vn/phong-chong-tham-nhung/kiem-diem-lam-ro-trach-nhiem-20-can-bo-ban-quan-ly-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-tinh-vinh-phuc-i314469/