Không khắc phục xây dựng sai phép, doanh nghiệp bị thu hồi Giấy phép xây dựng

Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ thương mại V.A.T không khắc phục việc xây dựng sai với giấy phép xây dựng trong thời hạn ghi trong văn bản xử lý vi phạm theo yêu cầu.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định thu hồi Giấy phép xây dựng số 157/GPXD ngày 5/11/2018 và Phụ lục điều chỉnh Giấy phép xây dựng ngày 25/1/2019 do Sở Xây dựng đã cấp cho Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ thương mại V.A.T (địa chỉ: Phòng 1206, số 45, đường Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

Lý do thu hồi: “Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ thương mại V.A.T không khắc phục việc xây dựng sai với giấy phép xây dựng trong thời hạn ghi trong văn bản xử lý vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 101 Luật Xây dựng năm 2014 và điểm b khoản 1 Điều 53 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ”.

Cụ thể, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ thương mại V.A.T không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do xây dựng công trình Khu chợ hoa thuộc dự án Chợ Trung tâm thành phố Bảo Lộc sai với Giấy phép xây dựng số 157/GPXD ngày 05/11/2018 và Phụ lục điều chỉnh Giấy phép xây dựng ngày 25/01/2019 do Sở Xây dựng cấp trong thời hạn ghi trong Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả số 3795/QĐ-KPHQ ngày 25/11/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố Bảo Lộc.

Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ thương mại V.A.T có trách nhiệm nộp lại bản gốc Giấy phép xây dựng số 157/GPXD ngày 05/11/2018 và Phụ lục điều chỉnh Giấy phép xây dựng ngày 25/01/2019 (kèm theo bản vẽ thiết kế được duyệt) về Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định này. Quá thời hạn trên mà Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ thương mại V.A.T không thực hiện thì Giấy phép xây dựng số 157 (ngày 5/11/2018) và Phụ lục điều chỉnh Giấy phép xây dựng (ngày 25/1/2019) sẽ bị hủy theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến sự vụ này, ngày 20/10, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu UBND Thành phố Bảo Lộc khẩn trương xử lý tháo dỡ dứt điểm các ki-ốt xây dựng không đúng quy hoạch tại chợ Bảo Lộc và các công trình dân dụng xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn; tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chậm trễ việc xử lý triệt để, dứt điểm công trình vi phạm trật tự xây dựng (lý do không nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu và quy định của pháp luật để vụ việc kéo dài, gây khó khăn cho quá trình xử lý và tạo bức xúc trong dư luận) theo quy định; báo cáo kết quả thực hiện (thông qua Sở Xây dựng) trong tháng 10/2021.

Linh Đan – Báo Đầu Tư

Theo Đầu Tư

Ảnh: Chợ Bảo Lộc, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://baodautu.vn/khong-khac-phuc-xay-dung-sai-phep-doanh-nghiep-bi-thu-hoi-giay-phep-xay-dung-d154138.html