Khoa học và công nghệ động lực chính phát triển kinh tế – xã hội

Ngày 6-1, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai công tác năm 2021.

Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành có liên quan.

Trong năm 2020 hoạt đông KH và CN có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, Quốc phòng. Ngành KH và CN đã chủ động tham mưu cho các cấp có thẩm quyền ban hành chính sách pháp luật nhằm đưa KH và CN và đổi mới sáng tạo thật sự trở thành động lực mới cho tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế và hội nhập quốc tế; chủ động triển khai các nhiệm vụ KH và CN cấp quốc gia phục vụ cho công tác phòng, chống đại dịch Covid – 19; một số tổ chức KH và CN tiên tiến tầm quốc tế đã được thành lập cả khu vực công và tư.

Nhiệm vụ trọng tâm của ngành KH và CN trong năm 2021 đó là hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai Chiến lược phát triển KH & CN và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2030; tiếp tục thực hiện nghiên cứu sản xuất Vacxin phục vụ công tác phòng, chống đại dịch Covid – 19; tiếp tục phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia.
PV
(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)
Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here