Khánh Hòa: Thực hiện tốt về cải cách hành chính

(Phapluatmoitruong.vn) – Huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã và đang triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính, nhất là giải quyết vướng mắc về đất đai, môi trường.

Nhiều giải pháp cải cách hành chính

UBND huyện Cam Lâm đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021-2030 và tổ chức nhiều lớp tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), đảm bảo giải quyết nhanh các TTHC cho doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

Ngay từ đầu năm, nhiều cán bộ, công chức của huyện và các địa phương trên địa bàn đã tham gia lớp tập huấn CCHC, đảm bảo cập nhật những kiến thức cần thiết; nâng cao năng lực hoạt động kiểm soát TTHC. Đặc biệt, huyện đã áp dụng những mô hình, sáng kiến trong CCHC như: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổng hợp số liệu kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội; Mô hình CCHC “công chức, viên chức trẻ” lần thứ 5 đã đạt giải Khuyến khích do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức. UBND huyện cũng đã áp dụng một số đề tài sáng kiến về mô hình “Phòng họp không giấy tờ thông qua hệ thống E.Office”; “Ứng dụng mã QR Code trong việc lấy ý kiến người dân”; “Thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán trực tuyến và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích”…

Đáng nói, công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành cũng được huyện quan tâm chỉ đạo. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Bảo hiểm xã hội huyện Cam Lâm, Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa, Phòng Tư pháp đã chú trọng tổ chức tuyên truyền pháp luật về thuế, lập quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, giải quyết vướng mắc về đất đai, môi trường và chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp phù hợp với từng đối tượng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động lĩnh vực trọng tâm liên ngành.

Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm Ngô Văn Bảo cho biết: “Đây là huyện mới thành lập, nhưng cũng đã phát triển nhiều mặt tích cực trong năm 2022, trong đó CCHC là một trong những kết quả nổi bật của địa phương. Huyện đã triển khai tốt các hoạt động, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và giải quyết kịp thời hồ sơ, TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo nội dung Công văn số 1911/UBND ngày 26/4/2021 về việc triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định pháp luật (GII), Công văn số 2028/UBND ngày 08/7/2022 giới thiệu Chỉ số cải thiện các quy định pháp luật (GII), Công văn số 2039/UBND ngày 08/7/2022 về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Đồng thời, ban hành Kế hoạch số 2734/KH-UBND ngày 06/9/2022 về tổ chức Hội nghị đối thoại với người dân, doanh nghiệp để giải đáp các vướng mắc khó khăn về thủ tục hành chính, nhất là giải quyết vướng mắc TTHC trong lĩnh vực đất đai, môi trường…”.


Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm Ngô Văn Bảo.

“Huyện coi công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ chủ yếu hiện nay để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương định kỳ thực hiện đánh giá CBCCVC trong việc tham gia giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông để làm cơ sở đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Cụ thể: “Cán bộ, công chức, viên chức có từ 10% hồ sơ trễ hạn trở lên thì không được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”; “Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương không được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên nếu xếp hạng kết quả CCHC của đơn vị đạt mức trung bình trở xuống”. Các tổ chức cơ sở Đảng, tập thể lãnh đạo xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải có kết quả xếp hạng CCHC đạt loại tốt…” – Chủ tịch Ngô Văn Bảo nhấn mạnh.

Hiệu quả từ CCHC

Trên cơ sở thực hiện những mô hình, sáng kiến về CCHC, huyện Cam Lâm đã tiến hành kiểm tra kiểm soát TTHC tại 18 phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn. Hiện nay các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra đã tổ chức thực hiện khá tốt về công tác CCHC và kiểm soát TTHC. Nhiều xã, thị trấn đã cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và giải quyết tồn đọng đơn thư, hồ sơ về đất đai, môi trường. Đặc biệt, nhiều cơ quan, đơn vị đã thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên phần mềm một cửa điện tử kiến trúc mới.

Qua đánh giá, xếp loại CCHC năm 2022, đa số các cơ quan, đơn vị, địa phương đã hoàn thành tương đối tốt công tác chỉ đạo điều hành CCHC, hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến công tác CCHC, nhất là hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn giảm sâu, hồ sơ chứng thực điện tử, hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích tăng hơn trước thời điểm tiến hành kiểm tra CCHC. Năm 2022, UBND huyện đề ra 52 nhiệm vụ CCHC và hoàn thành đạt 100% nhiệm vụ kế hoạch đề ra. UBND huyện đã tiếp nhận tổng số hồ sơ TTHC trên 2.971 hồ sơ (trong đó số mới tiếp nhận trong kỳ 2.743 hồ sơ). Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 2.804, trong đó giải quyết trước hạn: 2.444 hồ sơ, đúng hạn: 252 hồ sơ… Đối với cấp xã: Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận 20.545 hồ sơ (trong đó số mới tiếp nhận trong kỳ: 20.283 hồ sơ).  Số lượng hồ sơ đã giải quyết trên 18.885 hồ sơ (trong đó giải quyết trước hạn: 18.885, đúng hạn: 942 hồ sơ…).

Dự án KĐT mới huyện Cam Lâm.

Huyện cũng đã thực hiện nghiêm túc việc thu thập ý kiến và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC theo đúng quy định. Qua đó, nhiều đơn thư kiến nghị của doanh nghiệp, công dân đã được cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, công khai kết quả trên cổng thông tin điện tử. Với các hồ sơ chậm trễ trong lĩnh vực đất đai, môi trường đã gây phiền hà cho người dân, UBND huyện chỉ đạo xử lý kịp thời, đúng quy định, thông qua kiểm soát TTHC thực hiện niêm yết công khai địa chỉ cơ quan, số điện thoại chuyên dùng, địa chỉ email của Văn phòng UBND huyện tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả và đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử huyện. Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai địa chỉ cơ quan, số điện thoại chuyên dùng, địa chỉ email của Văn phòng UBND huyện để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị và trên trang Thông tin điện tử địa phương theo đúng quy định…

Hiện nay, huyện Cam Lâm đang tiếp tục đẩy mạnh CCHC, đặc biệt bám sát nội dung và chương trình CCHC giai đoạn 2021- 2030 của tỉnh Khánh Hòa; tích cực triển khai nhiều giải pháp CCHC và kiểm soát TTHC phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Huyện cũng đã lên kế hoạch, thường xuyên kiểm tra và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung nhiệm vụ CCHC, nhất là tăng cường mối quan hệ phối hợp, đảm bảo nâng cao chất lượng điều hành CCHC, kiểm soát TTHC, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH của địa phương trong năm 2023.

                                                               Minh Trí

                                             (Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: Doanh nghiệp nộp hồ sơ một cửa tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm.