Khánh Hòa: Kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển

(Phapluatmoitruong.vn) – Tối 1/4, tại thành phố Nha Trang đã diễn ra Lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653-2023) và kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975-2/4/2023). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và có bài phát biểu quan trọng.

Đọc diễn văn tại buổi Lễ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh khẳng định: Cách đây 370 năm, vào năm Quý Tỵ 1653, Cai cơ Hùng Lộc hầu vâng mệnh Chúa Nguyễn Phúc Tần tiến hành công cuộc mở mang, khai khẩn vùng đất từ đèo Cả đến sông Phan Rang và lập nên dinh Thái Khang với 2 phủ trực thuộc là Thái Khang và Diên Ninh. Sau đó, vùng đất này được đổi tên thành dinh Bình Khang, dinh Bình Hòa, trấn Bình Hòa. Vào năm 1832, dưới thời vua Minh Mạng được đổi tên thành tỉnh Khánh Hòa và địa danh này tồn tại đến ngày nay.

Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân Khánh Hòa đã nhất tề tham gia phong trào Cần Vương dưới sự lãnh đạo của Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong, làm nên những chiến công oanh liệt. Chưa đầy 1 tháng sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 24/2/1930, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa chính thức được thành lập. Từ đây, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng và sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh, nhân dân Khánh Hòa tiếp tục viết nên những trang sử mới.

Trong suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ, quân, dân trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, anh dũng chiến đấu, tiến tới giải phóng tỉnh Khánh Hòa vào ngày 2/4/1975.

Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Phú Khánh (giai đoạn 1975-1989) và tỉnh Khánh Hòa sau này luôn phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, năng động, sáng tạo, chung sức đồng lòng, đạt được nhiều thành tích quan trọng. Giai đoạn 2016-2020, quy mô GRDP của tỉnh xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, là một trong 18 tỉnh có điều tiết ngân sách về Trung ương. Năm 2022, kinh tế của tỉnh đã phục hồi mạnh mẽ sau dịch Covid-19, GRDP tăng 20,7%, là mức tăng trưởng cao nhất cả nước.

Đặc biệt, năm 2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương, là một cực tăng trưởng, trung tâm kết nối vùng, cửa ngõ chính ra biển Đông của vùng Tây Nguyên và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh cũng nhấn mạnh: “Khánh Hòa là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, giàu  truyền thống yêu nước và cách mạng. Nơi đây lưu giữ nhiều giá trị di sản độc đáo, như: Đàn đá Khánh Sơn, Tháp bà Ponagar, bia Võ Cạnh, Thành cổ Diên Khánh… Vùng đất này là nơi nuôi dưỡng những người con thuần hậu, hiền hòa, thân thiện, bao dung; cũng là nơi nhà bác học vĩ đại Alexandre Yersin chọn làm quê hương thứ hai để sống một cuộc đời đầy ý nghĩa, với những đóng góp to lớn trong nghiên cứu khoa học cho thế giới. Ngày nay, trước những vận hội mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm đổi mới, cầu thị, trách nhiệm để hiện thực hóa khát vọng phát triển, tri ân công lao của các thế hệ cha anh đã có công khai phá, xây dựng và phát triển Khánh Hòa”.

Tháp Trầm hương tỉnh Khánh Hòa.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Khánh Hòa đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp quan trọng cho thành quả chung của đất nước.

Theo Thủ tướng, thế giới ngày nay không ngừng thay đổi, biến động rất nhanh; đất nước ta đang chuyển mình mạnh mẽ. Giai đoạn phát triển mới mở ra tương lai xán lạn với vận hội lớn để Khánh Hòa bứt phá với tầm nhìn trở thành một thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; trở thành một hình mẫu về kinh tế phát triển xanh, sinh thái và đa lĩnh vực như công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sáng tạo, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế biển, dịch vụ, logistics chất lượng cao gắn với phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và nhất là các loại hình du lịch cao cấp.

Thủ tướng cho rằng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Khánh Hòa cần tiếp tục gìn giữ, vun đắp cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân theo tinh thần “Tiền hô hậu ủng; nhất hô bá ứng; trên dưới đồng lòng; dọc ngang thông suốt”, như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh.

Tỉnh Khánh Hòa cần quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đưa Khánh Hoà trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, cần phát huy tiềm năng, thế mạnh, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển xanh, sinh thái và sáng tạo; tập trung xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng với tầm nhìn chiến lược; đa dạng hóa, huy động tối đa, hiệu quả các nguồn lực xã hội và quyết liệt hơn nữa trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hợp lý, hiệu quả, mở ra không gian phát triển mới, để Khánh Hòa trở thành một động lực phát triển quan trọng của vùng, của đất nước, một điểm kết nối với khu vực và thế giới.

Khẩu hiệu và cờ rực rỡ trên đường phố Nha Trang trong ngày kỷ niệm.

Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh phải tận dụng các tiềm năng và lợi thế, đầu tư phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có thương hiệu đối với thế giới, gắn với giữ gìn, phát triển và phát huy truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa, con người Khánh Hòa. Đặc biệt, cần lưu ý đầu tư nguồn lực, phát triển các cơ sở nghiên cứu, giáo dục về biển, đại dương, sinh vật biển. Khánh Hòa phải phát triển kinh tế – xã hội lấy người dân làm trung tâm; người dân vừa là mục tiêu, vừa là chủ thể, vừa là động lực, vừa là người được hưởng lợi từ thành quả phát triển; không ngừng chăm lo phát triển y tế, giáo dục, đào tạo; thực hiện tốt chính sách người có công, gia đình chính sách, bảo đảm an sinh xã hội.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý, Khánh Hòa có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh, do đó phát triển kinh tế – xã hội cần đặt trong sự củng cố vững chắc, tăng cường quốc phòng, an ninh và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; Đẩy mạnh xây dựng và phát triển huyện đảo Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển; là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc…

Sau phần Lễ là chương trình nghệ thuật chào mừng 370 năm xây dựng và phát triển, 48 năm ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa, với chủ đề “Khánh Hòa – xứ trầm tỏa hương”, gồm 3 chương: Linh thiêng và huyền thoại; Bất khuất – kiên cường; Khát vọng bừng sáng – vững bước tương lai. Qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời quảng bá tiềm năng kinh tế, du lịch, thu hút đầu tư phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

                                                               Minh Trí

                                         (Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa.