Khai thác rừng chưa đảm bảo phương án đã được phê duyệt

Đây là kết quả kiểm tra của UBND huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) về việc khai thác rừng thông tại núi Linh Trường, xã Hoằng Trường và xã Hoằng Yến. Kết quả đo bằng máy GPS có tọa độ và kích thước băng chặt, băng chừa và mật độ cây còn lại chưa đảm bảo theo phương án được chấp thuận, có băng rộng hơn (từ 1m đến 12 m), có băng hẹp hơn (dưới 20m).

Như thông tin báo CAND đã đưa, trước đó, ngày 5/4/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT) tỉnh Thanh Hóa nhận được đơn xin khai thác khai thác rừng trồng kèm theo phương án khai thác và trồng lại rừng của các hộ gia đình ông: Lê Xuân Hải, Lê Văn Thành, Lê Văn Dậu, Phan Văn Chiều. Ngày 22/4/2022, Sở NN&PTNT Thanh Hóa ban hành Công văn số 1485/SNN&PTNT-KL về việc giải quyết đề nghị khai thác gỗ rừng trồng được đầu tư bằng nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước.

Theo đó, Sở NN & PTNT Thanh Hóa đã chấp thuận theo phương án khai thác và trồng lại rừng của các hộ gia đình nêu trên. Đề nghị UBND huyện Hoằng Hóa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn trên địa bàn huyện hướng dẫn các chủ rừng khai thác theo băng, chiều rộng băng khai thác 20m theo đường đồng mức; chiều rộng băng chừa 20m, phải đảm bảo mật độ cây thông còn lại ít nhất 600 cây/ha; đặc biệt không được tác động, làm biến dạng địa hình khu vực khai thác.

Trong quá trình khai thác, phải chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về lâm nghiệp và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Chủ rừng được hưởng toàn bộ lâm sản khai thác sau khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và phải trồng lại rừng trên băng khai thác ngay trong mùa vụ trồng rừng kế tiếp theo đúng quy định tại Điều 8, Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

Loài cây trồng rừng là loài cây bản địa, cây đa mục đích, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đảm bảo mục tiêu kinh tế, phát huy chức năng phòng hộ, an ninh – quốc phòng trên địa bàn huyện; giao Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo Hạt kiểm lâm ven biển phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chủ rừng trong suốt quá trình khai thác; chịu trách nhiệm trước Sở NN & PTNT và trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm.

Những gốc thông già còn trơ lại.

Những gốc thông già còn trơ lại.

Trên cơ sở đó, UBND huyện Hoằng Hóa đã ban hành 2 Công văn số 1007/UBND–NN&PTNT ngày 13/5/2022 và số 2321/UBND–NN&PTNT ngày 3/10/2022 về việc kiểm tra, giám sát việc khai thác trồng rừng tại các xã Hoằng Trường và Hoằng Yến. Giao UBND các xã Hoằng Trường, Hoằng Yến thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc khai thác rừng của các hộ gia đình nói trên theo đúng đối tượng, ranh giới, phương thức, kỹ thuật khai thác. Chỉ đạo các hộ trồng lại rừng ngay sau khai thác theo hình thức “cuốn chiếu”: trồng theo khu vực, với diện tích từ 3.000 – 3.500 m2, trồng xong mới làm khu vực khác; đồng thời, thực hiện các biện pháp để tránh sạt lở đất, bảo vệ và phòng chống cháy rừng.

Nhiều khu vực gần như bị "cạo trọc".

Nhiều khu vực gần như bị “cạo trọc”.

Qua thông tin dư luận, báo chí phản ánh, việc khai thác rừng thông tại xã Hoằng Trường và xã Hoằng Yến không đúng với phương án được phê duyệt. UBND huyện Hoằng Hóa giao Phòng NN & PTNT, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã Hoằng Trường, Hoằng Yến phối hợp với Hạt Kiểm lâm ven biển tổ chức đoàn kiểm tra, xác minh.

Kết quả kiểm tra bằng máy GPS cho thấy, tọa độ và kích thước băng chặt, băng chừa và mật độ cây còn lại chưa đảm bảo theo phương án được chấp thuận, có băng rộng hơn (từ 1 đến 12 m), có băng hẹp hơn (dưới 20m). Theo quan sát, ghi nhận thực tế của phóng viên, nhiều khu vực rừng thông đã bị “cạo trọc” hoàn toàn và trồng thay thế các loại cây ăn quả, cây trồng có giá trị khác. Đặc biệt, các hộ gia đình còn san ủi, phát trắng đường đồng mức, gây nguy cơ xói mòn khi có mưa lớn.

Một số loại cây ăn quả đã được trồng thay thế trên các đường đồng mức.

Một số loại cây ăn quả đã được trồng thay thế trên các đường đồng mức.

Ngày 7/7/2023 UBND huyện Hoằng Hóa đã ban hành Công văn số 1795/UBND-NN&PTNT về việc kiểm tra, xác minh phản ánh của dư luận về khai thác rừng thông tại các xã Hoằng Yến, Hoằng Trường để trồng cây ăn quả; đồng thời đề nghị Sở NN & PTNT có ý kiến chỉ đạo xử lý đối với việc thực hiện khai thác và trồng lại rừng của 4 hộ gia đình nêu trên.

Trần Thắng – Báo CAND

Theo Công An Nhân Dân

Ảnh: Rừng thông hơn 30 năm tuổi bị chặt hạ không thương tiếc.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/khai-thac-rung-chua-dam-bao-phuong-an-da-duoc-phe-duyet-i699894/