Khắc phục hạn chế trong công tác quản lý bảo trì đường bộ

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu Cục Quản lý Đường bộ I, các Sở Giao thông Vận tải khu vực phía Bắc khắc phục hạn chế trong công tác quản lý bảo trì đường bộ.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Cục Quản lý Đường bộ I, các Sở Giao thông Vận tải khu vực phía Bắc được giao quản lý Quốc lộ khắc phục hạn chế trong công tác quản lý bảo trì đường bộ; đồng thời, khẳng định nếu đơn vị nào thực hiện không đầy đủ sẽ xem xét lại việc ủy quyền quản lý hoặc dự án sửa chữa đường bộ hàng năm.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thời gian qua, việc quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tại các Sở Giao thông Vận tải khu vực phía Bắc có những chuyển biến tích cực, chất lượng ngày càng được nâng cao, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm các tiêu chí tai nạn giao thông…

Tuy nhiên, chất lượng bảo dưỡng các tuyến đường Quốc lộ của các Sở Giao thông Vận tải còn khác nhau. Hiện nay, một số Sở Giao thông Vận tải chưa làm tốt việc này, công tác quản lý và xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ thiếu quyết liệt, triệt để.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải còn để tồn tại, hạn chế về quản lý bảo dưỡng thường xuyên phải lập kế hoạch khắc phục; đồng thời, tiếp tục tự kiểm tra, rà soát và triển khai việc bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tốt hơn.

Cục Quản lý đường bộ I tiếp tục phối hợp với các Sở Giao thông Vận tải tổ chức kiểm tra việc bảo dưỡng của các Sở Giao thông Vận tải được ủy quyền quản lý trên địa bàn.

Quang Toàn/BNEWS/TTXVN

Theo Bnews

Ảnh: Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang quản lý duy tu bảo trì trên 24.000 km hệ thống quốc lộ và hơn 1.000km đường cao tốc. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN

Xem bài viết gốc tại đây:

https://bnews.vn/khac-phuc-han-che-trong-cong-tac-quan-ly-bao-tri-duong-bo/188031.html