Hợp đồng uỷ quyền và Giấy uỷ quyền

Tôi muốn hỏi khi nào được lập Giấy uỷ quyền và khi nào được lập Hợp đồng uỷ quyền?

Luật sư trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho chuyên mục hỏi đáp Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

Theo quy định của Điều 134 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Trường hợp pháp luật quy định thì người đại diện phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện.

Quyền đại diện được xác lập theo ủy quyền giữa người được đại diện và người đại diện (đại diện theo ủy quyền); theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật (đại diện theo pháp luật).

Hiện nay, việc uỷ quyền bằng văn bản có thể thể hiện dưới hình thức, tên gọi “Giấy uỷ quyền” hoặc “Hợp đồng uỷ quyền”. Bộ luật Dân sự năm 2015 không có quy định về Giấy uỷ quyền mà chỉ có quy định về Hợp đồng uỷ quyền (Điều 562 BLDS năm 2015); theo đó, Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Đối với Giấy uỷ quyền thì tuy không được quy định trong Bộ luật Dân sự nhưng lại được nhắc tới tại Thông tư số: 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp thì Giấy uỷ quyền được lập trong các trường hợp sau:

  1. Ủy quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, giấy tờ, trừ trường hợp pháp luật quy định không được ủy quyền;
  2. Ủy quyền nhận hộ lương hưu, bưu phẩm, trợ cấp, phụ cấp;
  3. Ủy quyền nhờ trông nom nhà cửa;
  4. Ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội.

Nếu không thuộc một trong các trường hợp trên thì việc uỷ quyền phải lập thành Hợp đồng uỷ quyền để đảm bảo đúng quy định. Hiện nay, pháp luật cũng không quy định việc uỷ quyền phải công chứng hoặc chứng thực, trừ một số trường hợp giao dịch mà pháp luật bắt buộc phải yêu cầu chứng thực.

Nếu cần có sự hỗ trợ, tư vấn thêm bạn đọc có thể liên hệ theo địa chỉ phía dưới đây.

Luật gia: Lê Minh
Địa chỉ: Tòa nhà New Skyline KĐT Văn Quán, P.Văn Quán, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội.
Hotline: 0961.272.396
Email: Haiminhlawfirm@gmail.com

Ảnh: Nguồn Lawkey.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here