Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2024

(Phapluatmoitruong.vn) – Sáng 18/3/2024, tại TP.HCM, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Đến tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trần Lưu Quang – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Lê Quốc Minh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; cùng các lãnh đạo các cấp Hội Nhà báo các địa phương, các liên chi hội nhà báo.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Trọng Nghĩa đánh giá cao những đóng góp to lớn của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam từ Trung ương đến địa phương trong việc tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí hoạt động và đang hoàn thiện các chính sách, tạo hành lang pháp lý và môi trường để báo chí phát huy tiềm năng sáng tạo, hiệu quả.

Năm 2024 là một năm báo chí vượt khó khăn, trong đó có khó khăn về kinh tế để hoàn thành nhiệm vụ, tìm giải pháp hiệu quả trong phát triển kỹ năng số. Các cấp hội cần định hướng các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sự nghiệp đổi mới, phát triển của đất nước, các vấn đề thời sự; phản ánh sâu sắc, sinh động để có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, có tính chiến đấu cao, giá trị nhân văn sâu sắc, chân thực. Đồng thời, báo chí cũng cần phản ứng nhạy bén với mọi biến động của đời sống kinh tế – xã hội trong và ngoài nước, đi đầu trong công cuộc chuyển đổi công nghệ, chuyển đổi số hiện nay”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ đạo thêm.

Ông Trương Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, năm 2023, Hội Nhà báo Việt Nam đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt và đạt hiệu quả cao trong công tác xây dựng củng cố, kiện toàn tổ chức các Hội từ trung ương đến cơ sở; xây dựng tổ chức các Hội ngày càng vững mạnh về tổ chức, chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra giám sát và kịp thời bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của hội viên, người làm báo.

Hoạt động của các cấp Hội ngày càng chuyên nghiệp, thiết thực và đi vào chiều sâu như công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo gắn với Bộ tiêu chí văn hóa của cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo Việt Nam; vai trò và uy tín của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng được tăng cường trong đời sống báo chí và đời sống xã hội.

Năm 2024, Hội Nhà báo Việt Nam tập trung hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XI, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”; các cấp Hội tiếp tục củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội nhiệm kỳ các cấp, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Bên cạnh đó, Hội không ngừng nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động, góp phần thiết thực, có hiệu quả vào việc tuyên truyền, quán triệt mục tiêu xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp – nhân văn và hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời, xây dựng đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu về mọi mặt; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, nâng cao uy tín của Hội trên trường quốc tế, đặc biệt là trong cộng đồng ASEAN.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng trình bày nhiều tham luận, chia sẻ các định hướng, chiến lược phát triển báo chí. Đồng thời, có nhiều kiến nghị và đề xuất đối với Hội Nhà báo Việt Nam; biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong hoạt động của các cấp Hội…

Anh Khang

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị.