Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng 9 tỉnh miền Trung – Tây Nguyên

(Phapluatmoitruong.vn) – Chiều 29/6, tại Tp. Quảng Ngãi vừa diễn ra Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tỉnh khu vực miền Trung  Tây Nguyên năm 2022. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đồng chủ trì Hội nghị. 

Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, chia sẻ một số mô hình, cách làm hiệu quả của Đảng bộ tại các địa phương. Đồng thời, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ trẻ, quản lý biên chế, mở rộng độ tuổi, chế độ chính sách cho cán bộ Đoàn… 

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao sự sáng tạo với nhiều cách làm mới, kinh nghiệm hay của Ban Tổ chức Tỉnh ủy 9 tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là triển khai thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại cán bộ hàng năm.

Chia sẻ trách nhiệm nặng nề của đội ngũ những người làm công tác xây dựng Đảng trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh: “Nhiệm vụ của người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đòi hỏi phải thật sự thận trọng, chặt chẽ và hiệu quả. Do vậy, cần phải nhạy bén, vì nếu công tác tham mưu không chính xác, hiệu quả không cao, không đảm bảo quy định của Đảng thì ít nhiều cũng sẽ để lại hậu quả”.

Bà đề nghị, trong thời gian tới, các Ban Tổ chức Tỉnh ủy 9 tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên tập trung nghiên cứu thật kỹ văn bản của Đảng; Tiếp tục nâng cao năng lực cụ thể hóa văn bản phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương để tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định. Đồng thời, chủ động kiểm tra, giám sát công tác tổ chức và cán bộ; Tiếp tục rà soát, quy hoạch chức danh lãnh đạo, quan tâm công tác phát triển Đảng viên mới; Hoàn thành việc tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, nghiêm túc, khách quan, theo quy định.

Hội nghị xác định, từ nay đến cuối năm, trong bối cảnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được Đảng, Nhà nước tập trung chỉ đạo thực hiện, Ban Tổ chức các Tỉnh ủy trong khu vực cần tập trung phát huy những kết quả đạt được, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và phấn đấu thực hiện hoàn thành chương trình công tác năm 2022.

Thiên Bút 

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị.