Hàng loạt sai phạm đất đai của Bình Dương bị Thanh tra vạch rõ

Thanh tra Chính phủ đã vạch ra nhiều sai phạm của bộ máy chính quyền tỉnh Bình Dương trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng ở trên địa bàn trong giai đoạn từ năm 2011 – 2019.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong giai đoạn từ ngày 1/1/2011 đến ngày 31/12/2019.

Bên cạnh đó, là các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng quy hoạch, đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh… cũng nằm trong diện thanh tra lần này.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra rằng, nhiều dự án đã có chủ trương đầu tư, đã giao đất nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm triển khai dự án trong thời gian dài so với chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc dự án đầu tư được duyệt, đã được gia hạn tiến độ nhiều lần, tuy nhiên UBND Tỉnh và các cơ quan chức năng trực thuộc không xử lý để thu hồi theo các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai; không kiên quyết xử lý các trường hợp nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất trong khu, cụm công nghiệp không đưa đất vào sử dụng gây lãng phí nguồn tài nguyên đất.

UBND tỉnh đã chỉ định chủ đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp (không có QSD đất ở) đối với một số chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại là chưa thực hiện đúng quy định của Luật Nhà ở năm 2014. Mặt khác, tỉnh giao, cho thuê đất để thực hiện một số dự án đầu tư chưa phù hợp một phần hoặc toàn bộ so với quy hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vi phạm các quy định của Luật Đất đai năm 2003 và Luật Đất đai năm 2013.

Đối với các trụ sở nhà, đất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nhà khách Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy đã được thu hồi sau khi để xảy ra sai phạm, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Bình Dương cần chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xây dựng và trình phương án quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả.

Ngoài ra, tỉnh Bình Dương cần xem xét hủy kết quả đấu giá nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật trong quá trình tổ chức bán đấu giá 4 tài sản công (gồm trụ sở cũ của Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Hội Chữ thập đỏ và Hội Cựu chiến binh).

Về bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất, Thanh tra Chính phủ cho rằng UBND tỉnh ban hành trong giai đoạn 2015 – 2019 có nhiều vị trí, khu vực chưa sát giá thị trường, chưa phù hợp với quy định tại Luật Đất đai năm 2013.

Đáng chú ý, qua thanh tra 12 dự án theo kế hoạch tiến hành thanh tra, Đoàn thanh tra đã phát hiện phương án giá đất cụ thể của 5 dự án tính toán chưa chính xác (xác định tổng doanh thu phát triển giả định ước tính và tổng chi phí phát triển giả định ước tính chưa đúng, như đã nêu ở phần kết quả thanh tra), cần phải tổ chức xác định lại giá đất để thu đúng, thu đủ, tránh thất thoát ngân sách nhà nước.

Trong khi đó, công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng của UBND các huyện, thị, thành tại Bình Dương lỏng lẻo, để xẩy ra tình trạng phân lô, tách thửa tự phát, xây dựng trái phép với quy mô, tính chất vi phạm là nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài (kể cả sau ngày 10/1/2014 đã có thông báo của UBND tỉnh) nhưng chưa quan tâm đúng mức, không được kiểm tra, xử lý kịp thời, triệt để.

Vì vậy, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Bình Dương khẩn trương có biện pháp chấm dứt ngay việc phân lô, tách thửa tự phát, xây dựng trái phép, sử dụng đất trái quy định. Đồng thời, thực hiện thanh tra toàn diện việc phân lô, bán nền trái phép trên địa bàn toàn tỉnh để xử lý các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh Bình Dương giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng từ đất rừng sang mục đích khác khi chủ đầu tư chưa lập phương án trồng rừng thay thế đối với diện tích rừng chuyển sang mục đích khác trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là chưa đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định.

Anh Hùng/VietnamFinance

Theo VietnamFinance

Ảnh: Thanh tra chỉ ra loạt sai phạm của tỉnh Bình Dương trong quản lý, sử dụng đất.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://vietnamfinance.vn/hang-loat-sai-pham-dat-dai-cua-binh-duong-bi-thanh-tra-vach-ro-20180504224289466.htm