Hàng loạt hồ, kênh ở thành phố Vinh bị nhuộm đen vì nước, bùn thải

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Vinh có 13 hồ, kênh với tổng diện tích mặt nước 83,3 ha. Chức năng chính của các hồ, kênh là tiêu thoát nước khi mưa, điều hòa khí hậu và tạo cảnh quan môi trường. Tuy nhiên, thực tế các hồ, kênh này đang bị ô nhiễm ở mức đáng báo động.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Vinh có 13 hồ, kênh, với tổng diện tích mặt nước 83,3 ha. Các hồ, kênh được xây dựng qua nhiều thời gian khác nhau, gắn với thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. Ảnh: Thành Cường

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Vinh có 13 hồ, kênh, với tổng diện tích mặt nước 83,3 ha. Các hồ, kênh được xây dựng qua nhiều thời gian khác nhau, gắn với thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. Ảnh: Thành Cường

Theo Báo cáo ngày 7/12/2022 của UBND thành phố Vinh, các hồ, kênh này được chia làm 2 nhóm, gồm: Nhóm hồ do doanh nghiệp quản lý và nhóm hồ do Nhà nước quản lý. Các hồ do Nhà nước quản lý được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách, UBND thành phố bàn giao tài sản cho Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh để quản lý, vận hành gắn với hệ thống thoát nước thành phố (trừ hồ Goong, hồ Công viên Trung tâm, hồ Vinh Tân, hồ Tecco và hồ cá Cửa Nam). Ảnh: Thành Cường

Theo Báo cáo ngày 7/12/2022 của UBND thành phố Vinh, các hồ, kênh này được chia làm 2 nhóm, gồm: Nhóm hồ do doanh nghiệp quản lý và nhóm hồ do Nhà nước quản lý. Các hồ do Nhà nước quản lý được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách, UBND thành phố bàn giao tài sản cho Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh để quản lý, vận hành gắn với hệ thống thoát nước thành phố (trừ hồ Goong, hồ Công viên Trung tâm, hồ Vinh Tân, hồ Tecco và hồ cá Cửa Nam). Ảnh: Thành Cường

Cũng theo báo cáo này, hiện nay, các hồ, kênh ở thành phố Vinh chưa giao cho phòng, ban, đơn vị nào quản lý toàn diện, chỉ giao cho Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh quản lý. Hạng mục quản lý chủ yếu liên quan đến vận hành hệ thống thoát nước... Còn các phòng chuyên môn tham mưu quản lý, xử lý theo từng lĩnh vực liên quan. Ảnh: Thành Cường

Cũng theo báo cáo này, hiện nay, các hồ, kênh ở thành phố Vinh chưa giao cho phòng, ban, đơn vị nào quản lý toàn diện, chỉ giao cho Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh quản lý. Hạng mục quản lý chủ yếu liên quan đến vận hành hệ thống thoát nước… Còn các phòng chuyên môn tham mưu quản lý, xử lý theo từng lĩnh vực liên quan. Ảnh: Thành Cường

Theo thiết kế, tại các hồ, kênh đều được xây dựng hệ thống cống bao, giếng tách xung quanh nhằm thu gom nước thải và dẫn về nhà máy xử lý nước thải tập trung tại xã Hưng Hòa để xử lý như: kênh Bắc, hào Thành cổ, hồ Đông Bắc, hồ Công viên Trung tâm, hồ Vinh Tân, hồ chứa nước Trạm bơm Đông Nam… Ảnh: Thành Cường

Theo thiết kế, tại các hồ, kênh đều được xây dựng hệ thống cống bao, giếng tách xung quanh nhằm thu gom nước thải và dẫn về nhà máy xử lý nước thải tập trung tại xã Hưng Hòa để xử lý như: kênh Bắc, hào Thành cổ, hồ Đông Bắc, hồ Công viên Trung tâm, hồ Vinh Tân, hồ chứa nước Trạm bơm Đông Nam… Ảnh: Thành Cường

Chức năng chính của hồ, kênh là tiêu thoát nước khi mưa, điều hòa khí hậu và tạo cảnh quan môi trường, tuy nhiên, trên thực tế một lượng nước thải chảy vào hồ, kênh gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Thành Cường

Chức năng chính của hồ, kênh là tiêu thoát nước khi mưa, điều hòa khí hậu và tạo cảnh quan môi trường, tuy nhiên, trên thực tế một lượng nước thải chảy vào hồ, kênh gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Thành Cường

Ảnh chụp tại kênh Bắc sáng 7/2. Ảnh: Thành Cường

Ảnh chụp tại kênh Bắc sáng 7/2. Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh đó, công tác quản lý hồ, kênh của đơn vị quản lý chưa toàn diện, chưa quan tâm đến công tác đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng xuống cấp, công tác thu gom, xử lý rác thải, xử lý môi trường, nạo vét định kỳ, chăm sóc cây xanh… Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh đó, công tác quản lý hồ, kênh của đơn vị quản lý chưa toàn diện, chưa quan tâm đến công tác đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng xuống cấp, công tác thu gom, xử lý rác thải, xử lý môi trường, nạo vét định kỳ, chăm sóc cây xanh… Ảnh: Thành Cường

 Ảnh chụp tại hào Thành cổ Vinh (phường Cửa Nam) sáng 7/2. Ảnh: Thành Cường

Ảnh chụp tại hào Thành cổ Vinh (phường Cửa Nam) sáng 7/2. Ảnh: Thành Cường

Nguyên nhân chủ yếu do tồn tại, hạn chế trong công tác thiết kế, xây dựng hạ tầng kỹ thuật thu gom nước thải; Nước thải chưa được thu gom triệt để, có một số thời điểm còn chảy vào hồ, kênh; Có hồ, kênh còn có nước thải trực tiếp chảy vào mà không qua giếng tách, nước thải chảy vào hồ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Thành Cường

Nguyên nhân chủ yếu do tồn tại, hạn chế trong công tác thiết kế, xây dựng hạ tầng kỹ thuật thu gom nước thải; Nước thải chưa được thu gom triệt để, có một số thời điểm còn chảy vào hồ, kênh; Có hồ, kênh còn có nước thải trực tiếp chảy vào mà không qua giếng tách, nước thải chảy vào hồ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Thành Cường

Mặt khác, nước trong hồ, kênh là nước mưa lẫn nước thải, tù đọng lâu ngày không được lưu thông, sau các trận mưa lớn bùn từ hệ thống kênh mương chảy vào hồ gây bồi lắng, trong khi công tác nạo vét chưa được thường xuyên, có hồ chưa thực hiện nạo vét lần nào từ khi hoạt động đến nay. Trong ảnh là hiện trạng nước thải tràn vào hồ ngập vách ngăn, và tình trạng ô nhiễm của hồ chứa Trạm bơm Bến Thủy được chụp sáng 7/2. Ảnh: Thành Cường

Mặt khác, nước trong hồ, kênh là nước mưa lẫn nước thải, tù đọng lâu ngày không được lưu thông, sau các trận mưa lớn bùn từ hệ thống kênh mương chảy vào hồ gây bồi lắng, trong khi công tác nạo vét chưa được thường xuyên, có hồ chưa thực hiện nạo vét lần nào từ khi hoạt động đến nay. Trong ảnh là hiện trạng nước thải tràn vào hồ ngập vách ngăn, và tình trạng ô nhiễm của hồ chứa Trạm bơm Bến Thủy được chụp sáng 7/2. Ảnh: Thành Cường

Thành Cường – Nhật Lân – Báo Nghệ An

Theo Nghệ An

Xem bài viết gốc tại đây:

https://baonghean.vn/hang-loat-ho-kenh-o-thanh-pho-vinh-bi-nhuom-den-vi-nuoc-bun-thai-post265084.html