Hải Phòng sẽ có thành phố trực thuộc thành phố

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã đồng ý chủ trương xây dựng Đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị tại huyện Thủy Nguyên, trực thuộc TP Hải Phòng.

Theo đó, việc thành lập Thành phố Thủy Nguyên được tiến hành trên cơ sở nguyên trạng về diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc. Sau khi thành lập, cả thành phố Thủy Nguyên và TP Hải Phòng không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính.

Đối với một số đơn vị hành chính trực thuộc Thủy Nguyên, nếu không đáp ứng tiêu chuẩn nâng cấp thành phường, sẽ giữ nguyên là xã. Ban Cán sự Đảng UBND TP Hải Phòng được giao chỉ đạo việc xây dựng Đề án này theo quy định.

Theo UBND TP Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên hiện tại có diện tích tự nhiên rộng 261,86km2, với 333.900 nhân khẩu và 37 xã, thị trấn. Đây là địa phương có điều kiện tự nhiên, lợi thế về tài nguyên khoáng sản, phát triển kinh tế biển, du lịch, ngành nghề truyền thống.

Những năm qua, tốc độ phát triển kinh tế – xã hội của huyện Thủy Nguyên luôn vượt mục tiêu, kế hoạch đề ra và duy trì ở mức cao. Trong khi đó, mô hình quản lý chính quyền nông thôn tại huyện Thủy Nguyên không còn phù hợp và không đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

Do đó, việc thành lập đơn vị hành chính đô thị tại huyện Thủy Nguyên sẽ tạo điều kiện phát huy tốt hơn nữa các tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương, phù hợp với quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng trên địa bàn.

Mặt khác, sẽ bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương, đúng với tinh thần Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 108 năm 2019 của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đinh Mười – Báo Nông Nghiệp

Theo Nông Nghiệp

Ảnh: Đường về Thủy Nguyên hôm nay. Ảnh: Đinh Mười.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://nongnghiep.vn/hai-phong-se-co-thanh-pho-truc-thuoc-thanh-pho-d278977.html