Hải Dương: Xử phạt 16 trạm trộn bê tông vi phạm về môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Hải Dương) kiểm tra việc chấp hành bảo vệ môi trường đối với 21 cơ sở sản xuất bê tông trên địa bàn.

Qua kiểm tra cho thấy các cơ sở đã cơ bản có ý thức trong việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, một số cơ sở trong quá trình hoạt động vẫn còn vi phạm như chưa có đủ thủ tục pháp lý trong lĩnh vực môi trường cho hoạt động sản xuất bê tông thương phẩm, chưa thực hiện gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định, xả nước thải chưa đạt quy chuẩn môi trường cho phép, công tác lưu giữ bã bê tông vẫn chưa bảo đảm, giải pháp giảm thiểu bụi còn hạn chế…

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã xử phạt và tham mưu cấp có thẩm quyền xử phạt 16 cơ sở trộn bê tông vi phạm về môi trường với tổng số tiền 299 triệu đồng.

Theo thống kê của các địa phương, trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện có khoảng 50 cơ sở hoạt động sản xuất bê tông thương phẩm.

Đông Bắc – Báo Đại Đoàn Kết

Theo Đại Đoàn Kết

Ảnh: Trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện có khoảng 50 cơ sở hoạt động sản xuất bê tông thương phẩm. Ảnh minh họa.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://daidoanket.vn/hai-duong-xu-phat-16-tram-tron-be-tong-vi-pham-ve-moi-truong-10269576.html