Hải Dương xử lý 78 dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp vi phạm

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp các sở, ngành, địa phương thực hiện các bước xử lý 78 dự án đầu tư trong nước và nước ngoài ở ngoài khu công nghiệp chậm tiến độ và triển khai không bảo đảm quy định trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã gửi văn bản cho 4 nhà đầu tư có dự án phải chấm dứt hoạt động. Đối với 18 dự án phải xử lý vi phạm về đầu tư trước khi tham mưu trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, có 14 nhà đầu tư đã chấp hành nộp phạt, 2 nhà đầu tư chưa chấp hành, 1 nhà đầu tư chưa phản hồi và 1 chủ đầu tư thông báo không còn khả năng tiếp tục thực hiện dự án.

Về 42 dự án đầu tư thuộc diện cho phép nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị chủ đầu tư lập hồ sơ điều chỉnh dự án. Hiện sở mới nhận được 25 hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án của các nhà đầu tư. 6 dự án phải xử lý vi phạm về đất đai, môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thanh tra. 3 dự án khai thác khoáng sản mà khu đất thực hiện dự án thuộc trường hợp phải đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu phương án xử lý theo quy định hiện hành. Còn lại 5 dự án đang được UBND TP Hải Dương, thị xã Kinh Môn, các huyện Kim Thành, Tứ Kỳ triển khai xử lý vi phạm về đầu tư trước khi tham mưu trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

PV – Báo Hải Dương

Theo Hải Dương

Ảnh: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế tạo khuôn mẫu và cơ khí chính xác của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Quyết Tiến ở xã Tuấn Hưng (Kim Thành) vi phạm về đầu tư đã bị xử phạt

Xem bài viết gốc tại đây:

https://baohaiduong.vn/hai-duong-xu-ly-78-du-an-dau-tu-ngoai-khu-cong-nghiep-vi-pham-375408.html