Hai công ty xử lý rác lớn tại TP.HCM chậm khắc phục ô nhiễm

Xe cuÑc phç lÛp ¥t ß bÁ m·t công trình nh±m che ­y l°ãng lÛn rác th£i ã chôn l¥p ¢nh: c¯t të clip éc Phú - Quang Kh£i

Kết quả thanh tra của Bộ TNMT kết luận Cty cổ phần Vietstar và Cty cổ phần đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa không đảm bảo các yêu cầu về môi trường nhưng không khắc phục dù đã bị nhắc nhở.

Đối với Công ty cổ phần Vietstar, năm 2018 Tổng cục Môi trường đã thanh tra và phát hiện công suất thiết kế nhà máy xử lý rác của công ty này là 1.400 tấn/ngày. Tuy nhiên, thực tế công ty tiếp nhận 1.800 tấn/ngày (vượt công suất thiết kế khoảng 28,5%).

Căn cứ kết quả thanh tra, Tổng cục Môi trường ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu công ty thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Quyết định yêu cầu công ty tách riêng hệ thống thu gom nước mưa và hệ thống thu gom nước rỉ rác, lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định; thu gom và xử lý toàn bộ lượng chất thải đang lưu giữ tại hai khu vực ngoài trời, thực hiện đúng các nội dung phương án xử lý chất thải rắn sinh hoạt được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đến tháng 7-2020, Tổng cục Môi trường kiểm tra việc khắc phục của công ty này. Tuy nhiên qua kiểm tra cho thấy công ty vẫn chưa thực hiện các yêu cầu tại kết luận thanh tra. Ngoài ra, sau đó còn phát hiện công ty tiếp nhận của TP.HCM khoảng 2.000 tấn/ngày trong khi công suất thiết kế của nhà máy là 1.400 tấn/ngày.

Trên khu vực ngoài trời, công ty đang lưu giữ lượng chất thải trơ (đã qua xử lý) tại hai bãi lưu chứa có diện tích khoảng 32.000m2 với khối lượng khoảng 160.000 tấn, nhưng có nhiều khu vực không được phủ kín để lộ chất thải ra ngoài trời. Nước rỉ rác từ hai bãi được thu gom qua rãnh bao xung quanh khu vực bằng bạt HDPE nhưng vẫn thấm trực tiếp vào môi trường đất.

Tương tự, đối với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa, năm 2018 Tổng cục Môi trường thanh tra thì phát hiện công suất thiết kế của nhà máy là 1.000 tấn/ngày. Tuy nhiên, công ty tiếp nhận là 1.200 tấn/ngày (vượt công suất thiết kế 20%).

Tổng cục Môi trường yêu cầu công ty thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường gồm tách riêng hệ thống thu gom nước mưa và hệ thống thu gom nước rỉ rác, lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định, thu gom và xử lý toàn bộ lượng nước rỉ rác chảy vào hệ thống thu gom và thoát nước mưa.

Ngoài ra công ty này phải thu gom và xử lý toàn bộ lượng chất thải sinh hoạt để trên đường nội bộ, lưu giữ ngoài trời, được chất thành đống/bãi cạnh khu vực lò đốt, thực hiện đúng các nội dung phương án xử lý chất thải rắn sinh hoạt được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tháng 7-2020, Tổng cục Môi trường kiểm tra lại thì phát hiện công ty vẫn chưa thực hiện các yêu cầu tại kết luận thanh tra nên ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty này.

Cuối năm 2020, Tổng cục Môi trường tiếp tục kiểm tra hiện trường khu vực xử lý chất thải của công ty thì phát hiện khối lượng chất thải sinh hoạt công ty đang tiếp nhận xử lý của TP.HCM khoảng 1.300 tấn/ngày trong khi công suất thiết kế của nhà máy là 1.000 tấn/ngày.

Trên khu vực ngoài trời, công ty đang lưu giữ lượng chất thải trơ trên diện tích khoảng 63.750m2 với khối lượng khoảng 240.000 tấn, được che phủ bằng bạt HDPE. Tuy nhiên, có nhiều khu vực không được che phủ kín để lộ chất thải ra ngoài trời.

Nước rỉ rác từ bãi được thu gom qua rãnh bao xung quanh khu vực bằng bạt HDPE, tuy nhiên một số vị trí vẫn chảy trực tiếp vào môi trường đất và chảy ra hồ trong khuôn viên công ty. Hồ này không lót đáy và không có trong hồ sơ công trình bảo vệ môi trường của công ty đã được phê duyệt…

Theo Tổng cục Môi trường, các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của hai công ty kéo dài từ năm 2018 đến nay vẫn chưa được khắc phục. Lượng chất thải rắn sinh hoạt tiếp nhận xử lý hằng ngày vẫn vượt công suất xử lý và qua thời gian dài dẫn đến việc tồn đọng với khối lượng lớn như hiện nay./.

Theo Lê Phan/Tuoitre.vn

Ảnh: Xe cuốc lấy đất phủ lên lớp rác thải được chôn lén xuống đất tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa vào năm 2017 – Ảnh: cắt từ clip điều tra của Tuổi Trẻ