Hà Nội: Xử lý hơn 1.000 hồ sơ thông tin quy hoạch năm 2020

Năm 2020, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội đã tiếp nhận, giải quyết 1.332 hồ sơ thông tin quy hoạch và chỉ giới đường đỏ; 233 hồ sơ chấp thuận tổng mặt bằng; 557 hồ sơ thẩm định đồ án và tham gia ý kiến thẩm định…

Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội cho biết, tính đến hết năm 2020, đã có 32/32 đồ án quy hoạch chung, 27/35 đồ án quy hoạch phân khu được phê duyệt. Về quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, giai đoạn 2011-2020, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt khoảng 214 đồ án với tổng diện tích đất lập quy hoạch 15.010ha.

Ngoài ra, Sở đã trình UBND thành phố phê duyệt kết quả tuyển chọn phương án kiến trúc các công trình có quy mô lớn, như: Các cầu vượt nút giao thông, cầu vượt sông Hồng (cầu Tứ Liên), ý tưởng quy hoạch các làng nghề Vạn Phúc, Bát Tràng…

Trong năm 2020, đã thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt 20 đồ án quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị với tổng diện tích 1.494,46ha.

Cũng trong năm 2020, Sở đã tiếp nhận, giải quyết 1.332 hồ sơ thông tin quy hoạch và chỉ giới đường đỏ; 233 hồ sơ chấp thuận tổng mặt bằng; 557 hồ sơ thẩm định đồ án và tham gia ý kiến thẩm định… Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội đã thực hiện thu phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng 1.327 triệu đồng, đạt 110,5% dự toán giao năm 2020.

Trước đó, Quyết định 5649/QĐ-UBND được UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 24/2/2020 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc có trách nhiệm chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định xây dựng quy trình điện tử để phục vụ việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định.

Trong các quy trình, có yêu cầu Sở Quy hoạch – Kiến trúc cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (15 ngày); UBND cấp huyện cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (15 ngày) sau khi có yêu cầu của người dân.

Trần Hoàng – Báo Tiền Phong

Theo Tiền Phong

Ảnh: Năm qua, một số phương án kiến trúc công trình quy mô lớn như cầu Tứ Liên đã được phê duyệt

Xem bài viết gốc tại đây:

https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ha-noi-xu-ly-hon-1000-ho-so-thong-tin-quy-hoach-nam-2020-1779523.tpo