Hà Nội ‘xốc lại’ việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Để đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Dương Đức Tuấn vừa giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc thông báo các doanh nghiệp được UBND thành phố giao nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết các khu chung cư tạm dừng thực hiện và bàn giao hồ sơ các ý tưởng nghiên cứu cho Sở Quy hoạch – Kiến trúc tiếp nhận, kế thừa những nội dung phù hợp.

Để đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Dương Đức Tuấn vừa giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc thông báo các doanh nghiệp được UBND thành phố giao nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết các khu chung cư tạm dừng thực hiện và bàn giao hồ sơ các ý tưởng nghiên cứu cho Sở Quy hoạch – Kiến trúc tiếp nhận, kế thừa những nội dung phù hợp.

UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì cùng các sở, ngành, UBND các quận đề xuất kế hoạch tổ chức nghiên cứu lập các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, cùng với mô hình đầu tư, biện pháp, phương thức đầu tư phù hợp với tính chất, hiện trạng từng khu chung cư cũ.

Định hướng giải pháp quy hoạch theo ba mô hình cấp độ: lập đồ án quy hoạch chi tiết đối với các khu chung cư cũ, lập đồ án tổng mặt bằng đối với nhóm chung cư cũ và lập đồ án tổng mặt bằng nhà đơn lẻ cùng với đề án nghiên cứu phương thức thu gom tái định cư tại chỗ đối với các chung cư cũ độc lập, đơn lẻ.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, kế hoạch tổ chức nghiên cứu lập các đồ án quy hoạch chi tiết kèm theo định hướng giải pháp nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết theo ba mô hình nêu trên nhằm phát huy tối đa quỹ đất, khai thác hiệu quả kinh tế và tính khả thi của dự án; đồng thời bố trí tạm tư, tái định cư hợp lý. Các quy hoạch chi tiết có tính chất cải tạo tái thiết đô thị và thực hiện tổng thể cho toàn khu chung cư cũ, nhóm chung cư cũ, tập hợp chung cư cũ độc lập trên địa bàn, khu vực.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì lập kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ, lập danh mục phân loại để lập kế hoạch xây dựng, cải tạo lại. Sở Xây dựng cùng Tổ chuyên gia của thành phố nghiên cứu, tham mưu hoàn chỉnh đề án nghiên cứu xây dựng đồng bộ khung cơ chế, chính sách đặc thù cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, nhất là các chung cư nguy hiểm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm tái thiết, phát triển đô thị văn minh, hiện đại.

Thành phố sẽ xem xét, thông qua đề án này, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, báo cáo đề xuất Quốc hội có nghị quyết riêng về công tác này cho thành phố Hà Nội.

Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 1.579 chung cư cũ, bao gồm 1.273 chung cư cũ thuộc 76 khu chung cư, trong đó 34 khu có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên, 42 khu có quy mô sử dụng đất dưới 2ha và 306 chung cư cũ độc lập.

Phần lớn các chung cư cũ được xây dựng từ năm 1960 đến 1992, tập trung tại các quận nội thành và khu vực nội đô lịch sử. Nhiều chung cư cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, một số nhà hư hại nặng, nguy hiểm đối với người sử dụng, nhưng tiến độ cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ rất chậm trễ do cơ chế chính sách còn nhiều vướng mắc, chưa phù hợp.

Đến nay mới có 14 dự án cải tạo, sửa chữa chung cư cũ hoàn thành, đưa vào sử dụng; 13 dự án đang triển khai. Qua kiểm định, đánh giá chất lượng 378 chung cư cũ, có tám nhà nguy hiểm cấp độ D, trong đó mới có hai nhà hoàn thành xây dựng lại, sáu nhà đang thực hiện di dời người dân và thực hiện thủ tục dự án.

NGỌC THANH; Ảnh: DUY LINH – Báo Nhân Dân

Theo Nhân Dân

Ảnh: Khu chung cư cũ Ngọc Khánh, quận Ba Đình xuống cấp.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://nhandan.com.vn/tranghanoi-tin-chung/ha-noi-xoc-lai-viec-cai-tao-xay-dung-lai-chung-cu-cu-636987/