Hà Nội xây dựng Atlat đô thị và khí hậu

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2021 – 2030” theo Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Kế hoạch giao các sở, ngành liên quan của thành phố Hà Nội triển khai thực hiện 4 chương trình. Đó là: Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống bản đồ cảnh báo rủi ro đô thị (Atlas đô thị và khí hậu); Bổ sung lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu vào quy hoạch vùng và quy hoạch đô thị; Phối hợp với các tổ chức quốc tế triển khai các chương trình, dự án thí điểm ứng dụng công nghệ, vật liệu mới nhằm phát triển đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh, kiến trúc xanh thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai; Thực hiện kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Bám sát, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, nội dung chương trình được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 438/QĐ-TTg, gắn trách nhiệm thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Bảo đảm tuân thủ đúng kế hoạch, phương pháp, đạt kết quả mục tiêu đề ra. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả với các cơ quan, đơn vị thuộc các bộ, ban, ngành Trung ương; các ban thuộc Thành ủy, HĐND TP; các sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối, chủ trì thực hiện kế hoạch này

Hải Thanh

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

Ảnh: Phố Tràng Tiền ngập trong nước sau trận mưa lớn năm 2020. Ảnh: ITN