Hà Nội: Rà soát, đánh giá việc đấu thầu, đặt hàng thu gom rác thải sinh hoạt

TP Hà Nội sẽ tiến hành rà soát, đánh giá việc đấu thầu, đặt hàng dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt do UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện từ năm 2021.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có Văn bản 10872/VP-ĐT thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông về việc triển khai thực hiện rà soát, đánh giá việc đấu thầu, đặt hàng dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng, giao Sở chủ động họp rà soát, thống nhất với các sở, ngành về chương trình, dự kiến lịch làm việc của đoàn công tác liên ngành nhằm bảo đảm thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và không chồng chéo với nội dung Thanh tra TP đang thực hiện về công tác VSMT; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP trước ngày 31/12/2021.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, đoàn công tác sẽ tiến hành rà soát, đánh giá việc đấu thầu, đặt hàng dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt do UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện từ năm 2021. Trong đó, nội dung rà soát, kiểm tra gồm khối lượng duy trì VSMT gói thầu, đánh giá tiêu chí hồ sơ mời thầu, rà soát năng lực thiết bị, phương tiện, nhân lực, đánh giá kết quả tổ chức đấu thầu, công tác triển khai thực hiện của nhà thầu sau trúng thầu…

Thành phần đoàn công tác liên ngành gồm các sở: Xây dựng, TN&MT, Tài chính, KH&ĐT, LĐTB&XH và Công an TP.

Vân Nhi – Báo KTĐT

Theo Kinh tế & Đô thị

Ảnh: Hà Nội sẽ tiến hành rà soát, đánh giá việc đấu thầu, đặt hàng dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt do UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện từ năm 2021. Ảnh minh họa.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://kinhtedothi.vn/ha-noi-ra-soat-danh-gia-viec-dau-thau-dat-hang-thu-gom-rac-thai-sinh-hoat-437880.html