Hà Nội kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai trên địa bàn quận Cầu Giấy

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo kiên quyết bãi bỏ, thu hồi các dự án không có khả năng triển khai tiếp hoặc không có khả năng điều chỉnh, khắc phục trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp về kết quả kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn quận Cầu Giấy (theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 của Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 8/6/2022 của UBND Thành phố).

Không e ngại, né tránh việc xử lý

Ngày 30/6/2023, tại trụ sở UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh (Trưởng ban Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội) chủ trì Hội nghị về kết quả kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn quận Cầu Giấy theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 của HĐND Thành phố và Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 8/6/2022 của UBND Thành phố (theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn ban số 4757 STNMT-TTr ngày 28/6/2023).

Sau khi nghe báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, ý kiến trao đổi, thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND Thành phố kết luận, nhiệm vụ kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai là nhiệm vụ được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, giám sát chặt chẽ của HĐND Thành phố, chỉ đạo thực hiện quyết liệt của UBND Thành phố, để đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bản và hạn chế sử dụng lãng phí nguồn lực đất đai. Đây là nhiệm vụ phức tạp, nhạy cảm liên quan trực tiếp đến lợi ích của nhà nước, của doanh nghiệp và được dư luận xã hội quan tâm theo dõi…

Về nguyên tắc xử lý, nếu quá trình rà soát các dự án, trường hợp phát hiện nội dung chưa phù hợp hoặc tiềm ẩn nguy cơ vi phạm khi thực hiện theo quy trình, thủ tục quy định hiện hành, cần kiên quyết sửa chữa, khắc phục ngay, trên quan điểm không e ngại, né tránh việc xử lý sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của người đang đề xuất hoặc đang sử dụng đất dẫn đến phát sinh khiếu kiện dân sự.

Đối với các dự án không có khả năng triển khai tiếp hoặc không có khả năng điều chỉnh, khắc phục để triển khai tiếp, do việc triển khai quá chậm, không còn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch, đấu thầu, đầu tư, đất đai, sẽ kiên quyết bãi bỏ, thu hồi, dừng thực hiện, chấm dứt; Xây dựng phương án đấu thầu, đấu giá để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

Việc điều chỉnh, khắc phục tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thực hiện dự án, phải đảm bảo nguyên tắc không làm tăng mật độ dân số, dân cư cơ học tại khu vực, không hình thành nhà ở tại khu vực nhạy cảm; Ưu tiên điều chỉnh tăng chức năng cây xanh, các công trình công cộng đầu tư bằng vốn ngân sách.

Các trường hợp dự án đã điều chỉnh nhưng nay rà soát, đối chiếu với các quy định hiện hành không có khả năng triển khai tiếp theo phương án đã điều chỉnh, cần xem xét điều chỉnh lại mục tiêu, chức năng quy hoạch đã được chấp thuận ban đầu để thực hiện, trường hợp không thực hiện được sẽ chấm dứt, thu hồi để đấu thầu hoặc đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định pháp luật hiện hành.

Đối với các trường hợp trây ỳ, không thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính, Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Cục Thuế thành phố Hà Nội chủ động rà soát, làm rõ căn cứ, điều kiện, thủ tục; Việc áp dụng điểm g, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai và khoản 12, 13 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 (UBND TP đã chỉ đạo tại Thông báo số 301/TB-VP ngày 20/6/2023. Việc phân loại, nhóm dự án phải đảm bảo đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

Thu hồi dự án triển khai quá chậm

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, trên địa bàn quận Cầu Giấy, hiện đang có 50 dự án vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ thực hiện theo Kế hoạch số 160/KH-UBND. Do đó, UBND Thành phố giao các sở, ngành, các đơn vị liên quan tập trung thực hiện các một số nội dung cụ thể.

Đối với 11 dự án đã khắc phục, xây dựng công trình đưa đất vào sử dụng, thuộc trường hợp tiếp tục theo dõi, giám sát (Dự án Chung cư Vinashin tại 32 Nguyễn Khang, Dự án tòa nhà Paragon tại ô A3 Khu đô thị mới Cầu Giấy …), các sở, ngành, đơn vị liên quan, theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chủ đầu tự dự án khẩn trương hoàn thành đầu tư xây dựng dự án để đưa vào khai thác, sử dụng.

Đối với dự án tại ô đất A3/NO*, A4/NO, A5/NO Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội (thuộc Sở TN&MT) khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định để tổ chức đấu giá trong Quý IV/2023. Trường hợp không đảm bảo tiến độ, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND Thành phố giao UBND quận Cầu Giấy tổ chức đấu giá theo phân cấp, ủy quyền.

Đối với 11 dự án UBND Thành phố đã có Quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng, trong thời gian gia hạn ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 thuộc trường hợp bất khả kháng (Dự án tòa nhà văn phòng tại lô E2 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Dự án Tòa nhà đa chức năng tại phường Mai Dịch …), thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào các quy định có liên quan, khẩn trương tham mưu, dự thảo Văn bản của UBND Thành phố chỉ đạo thống nhất chung, làm cơ sở để giải quyết trường hợp cụ thể.

Đối với 4 dự án đã có Quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng, đang trong thời gian gia hạn, thuộc trường hợp tiếp tục theo dõi, giám sát (Dự án xây dựng công viên hồ điều hòa thuộc Khu đô thị Tây Nam Hà Nội, Dự án tòa nhà văn phòng kết hợp trung tâm công nghệ thông tin tại phường Mai Dịch …), Thành phố giao các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chủ dầu tư dự án khẩn trương hoàn thành đầu tư xây dựng dự án để dưa vào khai thác, sử dụng.

Đối với 13 dự án kiến nghị gia hạn sử dụng đất 24 tháng (Dự án xây dựng khách sạn tại ô đất B12 Khu đô thị Nam Trung Yên, Dự án chung cư tại ô C/D13 khu đô thị mới Cầu Giấy), căn cứ quy định của Luật Đất đai và các Nghị định hướng dẫn thi hành, kết quả kiểm tra việc sử dụng đất tại dự án nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo cho chủ đầu tư dự án về kết quả kiểm tra và hướng dẫn hoàn thiện thủ tục để được gia hạn sử dụng đất 24 tháng; Trên cơ sở đó, lập tờ trình và dự thảo Quyết định gia hạn sử dụng đất cho Chủ đầu tư dự án, báo cáo UBND Thành phố theo quy định, thời hạn hoàn thành trước ngày 10/8/2023.

Đối với 4 dự án đang thực hiện sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ (Dự án Xây dựng trụ sở văn phòng các đơn vị thành viên tại ô đất B2, KĐT mới Yên Hòa; Dự án Xây dựng Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, dịch vụ và nhà ở để bán Skyline tại số 5 Lạc Long Quân …), Thành phố giao Sở Tài chính chủ trì kiểm tra, rà soát, thông tin báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/7/2023.

Đối với 4 dự án vướng mắc về chủ trương đầu tư (Dự án tại ô đất C3/CC2, B9/CC1, B9/CC3 Khu đô thị Nam Trung Yên, Dự án Xây dựng khu nhà ở tại số 179 Trung Kính … ), Thành phố giao Thanh tra Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất phương án điều chỉnh, xử lý hoặc thu hồi, báo cáo UBND Thành phố trước 15/7/2023.

Về dự án quy hoạch trụ sở các Tổng công ty tại khu đô thị mới Cầu Giấy (gồm 22 dự án) thì với 2 dự án đã được UBND Thành phố quyết định cho thuê đất, các sở, ngành thực hiện theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 540/TB-VP ngày 1/11/2022 của Văn phòng UBND Thành phố; Đối với 2 Dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư trước ngày 1/7/2014, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/7/2023;

Đối với 18 dự án (6 dự án đã quá tiến độ thực hiện và 12 dự án đã nộp hồ sơ nhưng chưa được quyết định chủ trương đầu tư), các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND quận Cầu Giấy tiến hành rà soát, thông báo đến các nhà đầu tư, đề xuất UBND Thành phố dừng thực hiện dự án, hoàn trả kinh phí tạm ứng cho Thành phố, xây dựng phương án tổ chức đấu giá theo đúng quy định với từng trường hợp.

Đối với các dự án Công an thành phố Hà Nội đã báo cáo tại Văn bản số 400/BC-CAHN-ANKT ngày 13/6/2023, thành phố giao các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 6966/VP-TNMT ngày 26/6/2023 của Văn phòng UBND Thành phố.

Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường và Tổ công tác theo Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 9/2/2023 của UBND Thành phố theo dõi, đôn đốc, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện các nội dung kết luận trên.

P.Ngân – Báo LĐTĐ

Theo Lao Động Thủ Đô

Ảnh: UBND thành phố Hà Nội vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp về kết quả kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn quận Cầu Giấy (Ảnh minh họa)

Xem bài viết gốc tại đây:

https://laodongthudo.vn/ha-noi-kien-quyet-thu-hoi-cac-du-an-cham-trien-khai-tren-dia-ban-quan-cau-giay-158116.html