Hà Nội công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ một số tuyến sông

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành 3 Quyết định công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ tả sông Đáy trên địa bàn xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai; sự cố sạt lở bờ hữu sông Đà trên địa bàn các xã: Sơn Đà, Minh Quang, huyện Ba Vì; sự cố sạt lở bờ hữu sông Hồng trên địa bàn xã Chu Minh, huyện Ba Vì.

Cụ thể, theo Quyết định số 3466/QĐ-UBND, sự cố sạt lở bờ tả sông Đáy thuộc địa bàn thôn Thanh Giang, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai có chiều dài khoảng 600m tương ứng từ K29+600 đến K30+200 đê tả Đáy. Trên tuyến bờ sông xuất hiện 6 vị trí sạt lở, các cung sạt có chiều dài từ 5 đến 10m, chiều cao từ 3 đến 3,5m, trong đó, có 01 cung sạt xói sâu vào lòng đường từ 2 đến 3m tạo hàm ếch.

Các cung sạt có xu hướng phát triển thêm và diễn biến phức tạp, uy hiếp đến ổn định bờ sông, nếu không được xử lý kịp thời có thể tiếp tục gây sạt lở và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến người và tài sản của nhân dân trong khu vực.

Tại Quyết định số 3467/QĐ-UBND nêu rõ tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ hữu sông Đà trên địa bàn các xã: Sơn Đà, Minh Quang, huyện Ba Vì, tại kè Khê Thượng tương ứng từ K4+100 đến K4+700 đê hữu Đà, thuộc địa bàn xã Sơn Đà, với chiều dài khoảng 600m.

Phần chân kè bị sạt lở mạnh, vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm nhất bị sụt toàn bộ phần chân kè và sát chân đê, khu vực này mái kè là mái đê, vì vậy, đã uy hiếp trực tiếp đến an toàn của tuyến đê hữu Đà. Diễn biến sạt lở đang phức tạp, dòng chủ lưu áp sát chân kè, uy hiếp đến an toàn của tuyến kè Khê Thượng, cũng như tuyến đê hữu Đà, nếu không được xử lý kịp thời có thể tiếp tục gây sạt lở và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn của tuyến đê hữu Đà và ổn định của kè Khê Thượng.

Sự cố sạt lở bờ hữu sông Đà tại vị trí khu vực trạm bơm Đồng Tiến trong phạm vi kè Minh Quang, chiều dài khoảng 500m, chân kè bị sạt lở mạnh, khu vực sạt lở mạnh nhất khoảng 30m, cung sạt sát vào chân đê do mái kè là mái đê, sát trạm bơm Đồng Tiến ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của tuyến đê Khánh Minh, an toàn của trạm bơm Đồng Tiến.

Vị trí sự cố sạt lở đoạn từ cuối thôn Liên Bu, chiều dài khoảng 450m về phía cầu Đồng Quang (kè Minh Quang) chân kè sạt lở mạnh, khu vực sạt lở mạnh nhất khoảng 30m gần sát chân đê Khánh Minh, khu vực sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tuyến đê Khánh Minh.

Diễn biến sạt lở đang phức tạp, dòng chủ lưu áp sát chân kè, uy hiếp đến an toàn của tuyến kè Minh Quang, gây mất ổn định bờ hữu sông Đà nếu không được xử lý kịp thời có thể tiếp tục gây sạt lở và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn tuyến đê Khánh Minh, tuyến kè Minh Quang.

Tại Quyết định số 3468/QĐ-UBND công bố về tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ hữu sông Hồng trên địa bàn xã Chu Minh, huyện Ba Vì, tương ứng từ K20+700 đến K20+950 và từ K21+200 đến K21+500 đê hữu Hồng, với chiều dài khoảng 250m và tương ứng từ K21+200 đến K21+500 đê hữu Hồng với chiều dài khoảng 300m. Các cung sạt tạo thành vách đứng, gây nứt, lún sụt tường và công trình phụ của các hộ dân. Sự cố đã ảnh hưởng đến an toàn, tính mạng, tài sản của hơn 10 hộ dân thôn Chu Quyến, xã Chu Minh. Sạt lở đang diễn biến phức tạp, uy hiếp đến ổn định bờ sông cũng như an toàn của tuyến kè Chu Minh, nếu không được xử lý kịp thời có thể tiếp tục gây sạt lở và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến người và tài sản của nhân dân trong khu vực.

Từ thực trạng sạt lở nghiêm trọng nêu trên, UBND TP yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện ngay việc khoanh vùng vị trí sạt lở và phạm vi sạt lở tiếp diễn hoặc có nguy cơ sạt lở; cảnh báo và đặt biển báo sự cố; thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình diễn biễn sạt lở và tiến độ khắc phục sự cố. Chỉ đạo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện Thanh Oai, Ba Vì theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố; xây dựng và tổ chức thực hiện phương án xử lý giờ đầu theo phương châm 4 tại chỗ; tổ chức báo cáo theo quy định.

UBND huyện Thanh Oai và UBND huyện Ba Vì chịu trách nhiệm: Ngăn không cho người dân vào khu vực sạt lở; kịp thời tuyên truyền, thông báo, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng phạm vi nguy cơ sạt lở tiếp diễn hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố để người dân biết chủ động phòng tránh; hạn chế tàu thuyền qua lại khu vực sạt lở và bố trí cán bộ ứng trực theo quy định. Phối hợp với Sở NN&PTNT, các cơ quan chuyên môn liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở. Chỉ đạo UBND các xã xảy ra vị trí sạt lở phối hợp với Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão thực hiện xây dựng phương án, tổ chức xử lý giờ đầu, sẵn sàng ứng phó sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”, hạn chế sự cố phát triển thêm, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các công trình đê điều và các hộ dân sinh sống trong các khu vực sạt lở. Tuyên truyền vận động người dân bàn giao mặt bằng để triển khai khắc phục sự cố.

HP – Báo PL&XH

Theo Pháp luật & Xã hội

Ảnh: Ảnh minh họa

Xem bài viết gốc tại đây:

https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-cong-bo-tinh-trang-khan-cap-su-co-sat-lo-bo-mot-so-tuyen-song-205080.html