Hà Nội: Chủ tịch UBND phường không giữ chức vụ quá 10 năm một nơi

Chủ tịch UBND phường không giữ chức vụ quá 10 năm liên tục ở cùng một đơn vị hành chính phường.

Nghị định số 32/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội vừa được Chính phủ ban hành.

Theo đó, thời hạn giữ chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường cho mỗi lần bổ nhiệm là 5 năm, tính từ thời điểm quyết định bổ nhiệm có hiệu lực. Chủ tịch UBND phường không giữ chức vụ quá 10 năm liên tục ở cùng một đơn vị hành chính phường.

Kể từ 1-7-2021, chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường, công chức cấp xã ở phường được bầu hoặc tuyển dụng trước ngày 1/7/2021 được chuyển thành công chức làm việc tại phường đang công tác; trường hợp chuyển sang vị trí việc làm mới thì công chức phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp vị trí việc làm đó.

Theo Nghị định, hằng năm ít nhất hai lần, trước kỳ họp thường kỳ của HĐND quận, thị xã, chủ tịch UBND phường có trách nhiệm tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân ở phường về những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của công dân ở địa phương.

Căn cứ vào quy mô dân số của phường, chủ tịch UBND phường có thể tổ chức đối thoại với nhân dân qua các đại diện tổ dân phố.

UBND phường phải thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi thông báo đến tổ trưởng tổ dân phố về thời gian, địa điểm, nội dung của hội nghị đối thoại với nhân dân chậm nhất là 7 ngày trước ngày tổ chức hội nghị.

Ngoài ra, Nghị định quy định, Sở Nội vụ TP Hà Nội thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức làm việc tại UBND phường.

Về cơ cấu tổ chức của UBND phường: Chủ tịch phường; phó chủ tịch phường; trưởng công an phường; chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự phường và các công chức khác: Văn phòng – thống kế; địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường; tài chính – kế toán; tư pháp – hộ tịch, văn hóa – xã hội.

Biên chế công chức bình quân là 15 người. Số bình quân này được tính trên tổng số phường của một quận, thị xã.

MTĐT

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

Ảnh: Trụ sở UBND phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here