Hà Nội: Chủ động ứng phó với các loại hình thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 2673/KH-SGTVT về phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó với các loại hình thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

Để chủ động triển khai, chuẩn bị đối phó có hiệu quả với mọi diễn biễn của thời tiết bất thường, phòng, chống với các tình huống khi có thiên tai, lụt, bão, úng ngập xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, bão, lụt, Sở Giao thông vận tải Hà Nội yêu cầu các Trung tâm, ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, các đơn vị trực thuộc Sở, các đơn vị quản lý đường bộ trên cơ sở Kế hoạch PCTT, TKCN, cứu trợ năm 2020 của Sở, xây dựng kế hoạch, phương án phục vụ công tác PCTT của phòng, ban, đơn vị mình, đảm bảo công tác phối hợp, hiệp đồng hoàn thành nhiệm vụ chung trong công tác PCTT, TKCN, cứu trợ của Sở.

Thanh tra Sở GTVT xây dựng kế hoạch ứng phó thiên tai của Thanh tra, đăng ký phương tiện ứng phó các tình huống thiên tai đáp ứng phương án chung của Sở, chịu trách nhiệm đôn đốc, phối hợp các quận, huyện, thị xã xây dựng và đăng ký phương tiện, nhân lực phòng, chống, ứng phó thiên tai năm 2020 trên cơ sở đảm bảo công tác hiệp đồng với kế hoạch PCTT, TKCN, cứu trợ của Sở GTVT theo từng địa bàn các địa phương.

Phòng Quản lý vận tải xây dựng kế hoạch ứng phó thiên tai trên cơ sở kế hoạch chung của Sở, đôn đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, các đơn vị vận tải và các đơn vị nghiệp vụ khác đăng ký phương tiện phục vụ công tác hiệp đồng đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ chung trong công tác PCTT, TKCN, cứu trợ của Sở.

Phòng Quản lý Phương tiện và người lái xây dựng kế hoạch ứng phó thiên tai trên cơ sở kế hoạch chung của Sở, đôn đốc các đơn vị đào tạo, các đơn vị nghiệp vụ khác đăng ký phương tiện phục vụ công tác hiệp đồng đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ chung trong công tác PCTT, TKCN, cứu trợ của Sở GTVT.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp tổ chức xây dựng phương án của Ban nhằm phục vụ tốt công tác PCTT, TKCN, cứu trợ của Sở, chỉ đạo các đơn vị trúng thầu công tác quản lý, duy tu đường bộ khắc phục tốt hậu quả thiên tai đối với các công trình giao thông, đảm bảo giao thông kịp thời, hiệu quả.

Văn phòng Ban ATGT tổ chức tuyên truyền và thông tin kịp thời công tác PCTT, TKCN, cứu hộ, cứu trợ. Chủ trì công tác thăm hỏi, động viên về đời sống, tinh thần nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai, lụt bão.

TQ – Báo PL&XH

Theo Pháp luật & Xã hội

Ảnh: Ảnh minh họa

Xem bài viết gốc tại đây:

https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-chu-dong-ung-pho-voi-cac-loai-hinh-thien-tai-va-tim-kiem-cuu-nan-194170.html

 

 

Bạn đang đọc bài viết tại www.phapluatmoitruong.vn / Mọi thông tin phản ánh xin liên hệ đường dây nóng: NB Lê Hải (ĐT: 0942.210.185) Hoặc email: baodientuphapluatmoitruong@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here