Hà Nam: Hàng trăm tỷ đồng ‘rót’ vào 4 dự án không đúng quy định

Theo Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Hà Nam thực hiện cơ chế hỗ trợ một phần chi phí đầu tư san nền, hạ tầng kỹ thuật đối với 4 dự án đã đầu tư vào Cụm công nghiệp Kiện Khê I (Khu công nghiệp Thanh Liêm) không đúng quy định với tổng số tiền 164 tỷ đồng.

Đây là nội dung tại Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hà Nam (giai đoạn 2012 – 2018), vừa được Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 17.1.2023.

Mới có một dự án nộp lại tiền

Theo đó, tại dự án san nền, hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Kiện Khê I (Khu công nghiệp Thanh Liêm), UBND tỉnh thực hiện cơ chế hỗ trợ một phần chi phí đầu tư san nền, hạ tầng kỹ thuật không đúng quy định 164 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án Nhà máy Hoa Sen Hà Nam hơn 76,7 tỷ đồng; Nhà máy sữa Nutifood Hà Nam 31,2 tỷ đồng; Nhà máy Number One Hà Nam 50,4 tỷ đồng và Nhà máy sản xuất dược phẩm Hoa Thiên Phú 5,7 tỷ đồng).

Ngoài ra, Chủ đầu tư Nhà máy Number One Hà Nam còn nợ 80,9 tỷ đồng tiền chi phí san nền, hạ tầng kỹ thuật phải nộp tính từ năm 2016.

Ngày 18.6.2021, UBND tỉnh ban hành các quyết định thu hồi số tiền 164 tỷ đồng hỗ trợ không đúng đối tượng. Đến tháng 8.2021, Chủ đầu tư dự án Nhà máy Number One Hà Nam đã nộp toàn bộ số tiền ưu đãi không đúng quy định và số tiền nợ chi phí san nền 80,9 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, tiền chậm nộp đối với số tiền 80,9 tỷ đồng từ tháng 10.2016 – 3.8.2021 (hơn 4 năm), UBND tỉnh vẫn chưa xác định theo quy định để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện.

Không những thế, UBND tỉnh áp dụng không thống nhất mức tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất đối với 4 dự án có cùng điều kiện thuê đất tại Cụm công nghiệp Kiện Khê I thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

UBND tỉnh áp dụng mức tỷ lệ 0,5% để tính đơn giá thuê đất đối với dự án Nhà máy sữa Nutifood Hà Nam, mức 1% đối với 3 dư án còn lại là “thiếu công bằng giữa các dự án”, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ.

Riêng dự án đầu tư Nhà máy Hoa Sen Hà Nam và dự án đầu tư Nhà máy sản xuất dược phẩm Hoa Thiên Phú (nay là dự án đầu tư Nhà máy thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc, bao bì áp dụng công nghệ cao) chậm tiến độ sử dụng đất theo quy định, nhưng UBND tỉnh chưa thực hiện gia hạn thời gian sử dụng đất và thu tiền chậm tiến độ theo quy định tại Luật Đất đai 2013 và Nghị định 135/2016/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Ngoài ra, UBND tỉnh chấm dứt các ưu đãi đầu tư (về tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu…) tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp cho 3 dự án (Nhà máy Hoa Sen Hà Nam, Nhà máy sữa Nutifood Hà Nam và Nhà máy sản xuất dược phẩm Hoa Thiên Phú) với lý do chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kể từ khi bàn giao đất trên thực tế là không đúng quy định tại Luật Đầu tư 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ.

Trong tổng số hơn 164 tỷ đồng hỗ trợ không đúng đối tượng tại Cụm công nghiệp Kiện Khê I cho 4 dự án, mới chỉ có Number One Hà Nam đã nộp lại vào ngân sách.

Sẽ chuyển Cơ quan điều tra nếu chủ đầu tư không nộp lại tiền

Từ kết luận thanh tra trên, Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo, kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam rà soát, xem xét điều chỉnh lại mức tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất tại các dự án thuê đất trong Cụm công nghiệp (nay là Khu công nghiệp Thanh Liêm).

Bên cạnh đó, tỉnh Hà Nam cần xử lý việc ưu đãi đầu tư đối với 3 dự án chậm tiến độ theo đúng quy định; xác định và thu tiền chậm nộp đối với số tiền 80,9 tỷ đồng chi phí đầu tư san nền, hạ tầng kỹ thuật do Chủ đầu tư dự án Nhà máy Number One Hà Nam chậm nộp từ tháng 10.2016 – 3.8.2021 theo quy định, bảo đảm không gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Thanh tra Chính phủ nêu rõ, đối với khoản tiền hơn 164 tỷ đồng hỗ trợ không đúng quy định của 4 dự án nêu trên, sau một năm kể từ ngày ban hành Kết luận thanh tra, nếu chủ đầu tư các dự án không thực hiện việc nộp vào ngân sách nhà nước thì sẽ chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra để xem xét xử lý theo quy định.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng báo cáo, kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại dự án san nền, hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Kiện Khê I với số tiền 122 tỷ đồng.

Thiên An – Báo ĐBND

Theo Đại Biểu Nhân Dân

Ảnh: Một góc Khu công nghiệp Thanh Liêm, Hà Nam. Ảnh ITN

Xem bài viết gốc tại đây:

https://daibieunhandan.vn/giam-sat-quoc-hoi-va-cu-tri/ha-nam-hang-tram-ty-dong-rot-vao-4-du-an-khong-dung-quy-dinh-i314506/