Giải pháp công nghệ trong quản lý, xử lý chất thải rắn đô thị phù hợp với điều kiện Việt Nam

Việc lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn (CTR) phải căn cứ theo tính chất và thành phần của chất thải và các điều kiện cụ thể của từng địa phương và hiệu quả của công nghệ xử lý gồm cả 3 mặt: Kinh tế, Xã hội, Môi trường.

Trân trọng chia sẻ tới quý bạn đọc bài trình bày về Giải pháp công nghệ trong quản lý, xử lý chất thải rắn đô thị phù hợp với điều kiện Việt Nam.

PGS.TS. Nguyễn Lâm Quảng

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)