Gia Lai: Yêu cầu UBND huyện Chư Sê khắc phục các sai phạm

UBND tỉnh Gia Lai mới đây đã có văn bản số 1195/UBND-BTCD yêu cầu UBND huyện Chư Sê khắc phục những sai phạm liên quan tới việc bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất tại các dự án trọng điểm ở địa phương.

Công văn do ông Đỗ Tiến Đông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ký, yêu cầu UBND huyện Chư Sê khẩn trương thực hiện nội dung kiến nghị của Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường tại Kết luận số 80/KL-STNMT. Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND huyện phải tổ chức đối thoại, giải thích với các hộ dân, không để công dân tiếp tục khiếu nại tới UBND tỉnh.

Sở Tài nguyên & Môi trường Gia Lai cũng phát hiện UBND huyện Chư Sê mắc nhiều sai phạm trong việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất tại các dự án trọng điểm của địa phương. Đối chiếu với Luật Đất đai 2013 cho thấy hàng loạt các phòng, ban đã tham mưu không đúng các quy định. Đặc biệt, quy định về thời gian niêm yết, tiếp nhận ý kiến đóng góp của người dân ít nhất là 20 ngày, thì huyện Chư Sê chỉ sau niêm yết 4 ngày đã phê duyệt phương án bồi thường; không xem xét hỗ trợ đối với người đang sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai 2013.

Điều này dẫn tới 85 hộ gia đình, cá nhân tại dự án đã phản đối giá bồi thường thấp, kiểm đếm thiếu hoa màu, vật kiến trúc, áp dụng thiếu chính sách khi thu hồi đất nông nghiệp.

Tính tới nay, dự án vẫn đang tồn tại 43 vụ việc khiếu nại tới UBND huyện và các cơ quan Trung ương. Trong năm 2019, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành 2 công văn chỉ đạo, nhưng tới nay, UBND huyện vẫn chưa thực hiện.

Tại dự án đường Hồ Chí Minh tránh qua huyện Chư Sê, đến nay vẫn còn đơn kiến nghị, khiếu nại liên quan tới 70 hộ gia đình, cá nhân về các đền bù và hỗ trợ khác.

Thanh tra Sở Tài nguyên & Môi trường kiến nghị UBND huyện Chư Sê lập phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung các trường hợp thuộc đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi bị Nhà nước thu hồi đất, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo nguyên tắc diện tích đất thực tế thu hồi và giá đất áp dụng tại thời điểm phê duyệt bổ sung; chỉ đạo kiểm tra, rà soát khối lượng tăng thêm do điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ để đảm bảo đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật; tổ chức kiểm điểm, làm rõ, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan để xảy ra những thiếu sót, sai phạm đã được chỉ rõ.

Trong trường hợp UBND huyện Chư Sê không thực hiện, sẽ xử lý người đứng đầu và Sở Tài nguyên & Môi trường có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc xử lý các vấn đề còn tồn tại.

Trước đó, Môi trường & Đô thị điện tử cũng đã có bài viết phản ánh nhiều hộ dân tại thôn Dun Bêu, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê phản đối kịch liệt việc UBND huyện cưỡng chế đất khi chưa đền bù, hỗ trợ thỏa đáng, bỏ ngoài nhiều khoản hỗ trợ theo quy định.

Mai Trung

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

Ảnh: Người dân thôn Dun Bêu tập trung phản đối việc cưỡng chế của huyện Chư Sê.