Gia Lai: Thanh tra hàng loạt giám đốc sở, chủ tịch huyện

(Phapluatmoitruong.vn) – Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định phê duyệt Kế hoạch Thanh tra năm 2021. Đáng chú ý, trong đó có danh sách hàng loạt giám đốc sở và chủ tịch UBND cấp huyện.

Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 do Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành. Trong lĩnh vực kinh tế – xã hội, Thanh tra tỉnh sẽ thanh tra UBND huyện K’Bang, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Sê, Kông Chro, Đắk Đoa, Mang Yang, Ban Dân tộc tỉnh, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh; Trung tâm y tế các huyện: Ia Grai, Chư Păh, Đức Cơ, Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa, Đắk Pơ và thành phố Pleiku; Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Ia Pa, huyện Chư Păh và các trường trực thuộc về việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, công tác đầu tư xây dựng.

Riêng huyện Chư Sê, sẽ tiến hành thanh tra các công trình xây dựng các khu đô thị mới và quá trình triển khai dự án công trình thủy lợi Plei Keo. Đây là những công trình tai tiếng và gây bất bình trong nhân dân thời gian qua. Theo đó, thủy lợi Plei Keo có tổng vốn đầu tư 119 tỷ mới hoàn thành nhưng đã hư hỏng nghiêm trọng, mặc dù có sửa chữa nhưng cũng không hiệu quả. Còn đối với Dự án Khu trung tâm hành chính, Khu đô thị sinh thái phía Đông thị trấn Chư Sê còn tồn tại nhiều vấn đề chưa được giải quyết, gây bức xúc cho nhiều cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn.

Trong công tác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh sẽ thanh tra các sở: Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học – Công nghệ và các đơn vị trực thuộc, Sở Thông tin – Truyền thông, UBND thành phố Pleiku và UBND huyện Chư Prông.

Hệ thống kênh mương dẫn nước thủy lợi Plei Keo tai tiếng thời gian qua.

Đối với trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ tịch tỉnh giao Thanh tra tỉnh thanh tra chủ tịch các huyện: Phú Thiện, Đắk Pơ, Krông Pa và Giám đốc các sở: Tài nguyên – Môi trường, Công thương và Tài chính.

Ngoài ra, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cũng được đưa vào kế hoạch thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn thực hiện dự án lâm nghiệp và các nguồn kinh phí khác.

Mai Trung

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

Ảnh: Sở Tài chính Gia Lai – một trong nhiều đơn vị bị thanh tra.