Gia Lai: Kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường ở KCN Trà Đa

Trước hành vi xả thải trái phép ra môi trường của Khu công nghiệp Trà Đa bị người dân và báo chí phanh phui, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn yêu cầu chấm dứt tình trạng trên.

Công văn số 1941/UBND-CNXD về việc xử lý phản ánh của báo chí liên quan đến Khu công nghiệp Trà Đa xả thải gây ô nhiễm suối Trà Đa ký ngày 4/9/2019 do ông Đỗ Tiến Đông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm suối Trà Đa từ phía Khu công nghiệp Trà Đa, theo kết quả làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tại Biên bản ngày 23/8/2019 như: Cải tạo hệ thống đấu nối nước thải, nước mưa chảy tràn, hoàn thành kết nối truyền dữ liệu quan trắc tự động liên tục đối với nước thải về Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định trước ngày 15/9/2019; Kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, ngăn chặn hành vi xả nước thải trực tiếp chưa qua xử lý ra môi trường xung quanh, nếu phát hiện vi phạm thì phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Đồng thời, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh việc xả thải gây ô nhiễm môi trường của Khu công nghiệp Trà Đa.

Hành vi xả thải tái diễn suốt thời gian dài.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục kiểm tra, đôn đốc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định nguồn ô nhiễm khác để xử lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1033/UBND-NC ngày 16/5/2019 về việc trả lời và chỉ đạo giải quyết một số ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 25/9/2019.

Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai.

Vừa qua, Môi trường & Đô thị điện tử có loạt bài viết “Gia Lai: Khu Công nghiệp Trà Đa xả thải trái phép ra môi trường”, phản ánh tình trạng nguồn nước tại suối Trà Đa luôn có màu đen đông đặc, mùi hôi tanh, gây ô nhiễm nặng môi trường, ảnh hưởng lớn đến đời sống của cư dân xung quanh. Người dân nhiều lần kiến nghị, sai phạm của Công ty Phát triển hạ tầng khu kinh tế là quá rõ ràng, nhưng chưa thấy cơ quan nào xử lý triệt để tình trạng trên.

Mai Trung

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

Ảnh: Điểm xả thải của Khu công nghiệp Trà Đa luôn chứa một màu đen.

Xem thêm tại đây: 

Gia Lai: Khu công nghiệp Trà Đa tiếp tục xả thải ra môi trường.

“Cá nổi trên mặt nước vì nước thải của Khu công nghiệp”: https://youtu.be/8RitfikRkEM

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here