Gia Lai: BQL rừng phòng hộ Ia Meur vướng nhiều sai phạm

Theo kết quả thanh tra, Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Meur, huyện Chư Prông có nhiều sai phạm trong công tác quản lý ngân sách và bảo vệ rừng.

Trong giai đoạn 2013-2018, Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Meur đã chi sai số tiền hơn 913 triệu đồng. Cụ thể, thanh toán gần 488 triệu đồng tiền phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực không đúng quy định; thanh toán hơn 318 triệu đồng tiền hội nghị, tuyên truyền, công tác phí và các hoạt động của đơn vị không đúng quy định; thanh toán gần 82 triệu đồng tiền quản lý, bảo vệ rừng, phục vụ công tác lâm sinh không đúng quy định; thanh toán hơn 8,1 triệu đồng tiền xây dựng cổng hàng rào không đúng quy định; thanh toán và quyết toán gần 18 triệu đồng tiền khoán quản lý bảo vệ rừng không đúng quy định. Để xảy ra các sai phạm này, trách nhiệm thuộc về Trưởng ban và kế toán Ban qua các thời kỳ.

Bên cạnh đó, trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và sử dụng đất lâm nghiệp từ năm 2011 đến nay, Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Meur đã thiếu chặt chẽ, dẫn đến việc tổ chức, cá nhân tự ý chặt phá lấn chiếm rừng lấy đất sản xuất nông nghiệp với diện tích hơn 545 ha.

Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị thu hồi số tiền gần 1 tỷ đồng sai phạm. Đồng thời đề nghị các đơn vị và địa phương tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.

Mai Trung

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

Ảnh: Trụ sở Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Meur.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here