EVN kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân để thiếu điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu các đơn vị tiến hành kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra tình huống thiếu điện.

Ngày 20/6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có văn bản gửi các đơn vị thành viên là Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Công ty Mua bán điện; Ban quản lý dự án điện 1, 2, 3; Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN; Các công ty/nhà máy điện trực thuộc EVN; các ban của EVN yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra thiếu điện.

Nội dung này được EVN chỉ đạo sau khi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) có văn bản về công tác cán bộ tại Tập đoàn EVN, trong đó có nội dung yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm việc để xảy ra các vấn đề trong điều tiết, cung ứng điện và thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian qua đối với các cán bộ.

Thực hiện chỉ đạo này, EVN yêu cầu Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến công tác tính toán, dự báo nhu cầu; huy động tổ máy; điều tiết, điều độ, vận hành hệ thống điện; điều hành thị trường điện.

Công ty Mua bán điện (EVNEPTC) được giao kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến công tác đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện; giám sát việc thực hiện hợp đồng; thanh toán tiền điện.

EVN yêu cầu Ban quản lý các dự án điện 1, 2, 3 kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến đầu tư xây dụng các công trình nguồn, lưới điện.

Trung tâm dịch vụ sửa chữa (EVNPSC) và các công ty/nhà máy điện trực thuộc EVN kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan đến quản lý, vận hành tối ưu tổ máy; việc báo cáo, đề xuất cơ chế huy động tổ máy; chấp hành quy trình vận hành; công tác sửa chữa, bảo dưỡng,…;

Các ban khác của EVN thì được yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân về thực hiện chức năng, nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch; công tác dự báo nhu cầu, kế hoạch vận hành hệ thống điện, thị trường điện; đảm bảo nhiên liệu; đầu tư xây dựng; công tác mua sắm, thanh toán; việc điều tiết, cung ứng điện, tiết kiệm điện,..

“Tổng giám đốc yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các Ban EVN khẩn trương thực hiện, báo cáo EVN kết quả trong ngày 21/6/2023”, văn bản yêu cầu.

Lương Bằng – Báo VietnamNet

Theo VietnamNet

Ảnh: EVN đang nỗ lực để đảm bảo cung ứng điện.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://vietnamnet.vn/evn-kiem-diem-trach-nhiem-tap-the-ca-nhan-de-thieu-dien-2156759.html