Dự thảo Thông tư quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.

Môi trường và Đô thị Việt Nam xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

MTĐT

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here